Esimiestaidot koetuksella YT- ja sopeutustilanteissa

Esimiehet tarvitsevat tukea ja työkaluja muutostilanteessa johtamiseen. Miten viestiä muutoksista ja tulevasta yhdenmukaisesti ja samalla huolehtia organisaation toimintakyvyn säilymisestä?

Irtisanomiset ovat johtamisen ja esimiestyön vaativimpia tilanteita. Kuinka hoitaa mahdolliset irtisanomiset inhimillisesti ja yrityksen arvojen mukaisesti? Kun irtisanottavien lukumäärät alkavat muotoutua ihmisten kasvoiksi, osaamisiksi, työsuorituksiksi ja elämäntilanteiksi, esimiesvastuun haasteet alkavat tuntua. Kenet kohtaan, mitä sanon ja miten hän sen kokee? Näihin tilanteisiin valmistaudumme esimiehille tarkoitetuissa muutosvalmennuksissa.

Muutostilanteen valmennus auttaa esimiehiä

  • sitoutumaan muutosprosessiin
  • ymmärtämään yt-menettelyn perusteet ja perustelemaan tehdyt päätökset työryhmälleen
  • olemaan lojaaleja johdon ja kollegojen päätöksille
  • viestimään muutoksesta yhdenmukaisesti
  • kohtaamaan kritiikkiä
  • valmistautumaan irtisanomiskeskusteluihin ja toteuttamaan niitä.

Toimimme valtakunnallisesti. Minkälainen ratkaisu teidän tilanteeseenne sopii parhaiten?