Muutosturvapalvelussa uravalmennus on merkittävin tuen muoto irtisanotulle

Muutosturvaa koskevan lainsäädännön muututtua vuonna 2017 yrityksillä on ollut velvollisuus tukea yt-neuvotteluiden tuloksena irtisanottavia, yli viisi vuotta työsuhteessa olleita työntekijöitään.

Muutosturvapalvelun muodosta ja sisällöstä päättää irtisanova yritys. Muutosturvapalvelu pitää tyypillisesti sisällään uravalmennusta ja ammatillista koulutusta.

Vastuullisesti toimivat yritykset haluavat tukea aidosti heiltä lähteviä työntekijöitä, ja miettivät tarkasti millaista tukea irtisanottu henkilö erityisesti tarvitsee ja arvostaa. Moni yritys osallistaakin tämän päätöksen tekemiseen luottamusmiehiä tai irtisanomisuhan alla olevaa henkilöstöä. Tämä päätöstyön tueksi teimme lyhyen selvityksen vuonna 2019 saaduista muutosturvavalmennustemme palautteista, mitä irtisanotut henkilöt ovat erityisesti yritysten tarjoamissa muutosturvapalveluissa arvostaneet.

”Mikä sinulle oli hyödyllisintä valmennuksessa?” -kysymyksen vastauksista 97,2 % liittyi uravalmennukseen ja 2,8 % ammatilliseen koulutukseen.

Kaikki yritykset eivät ole toivoneet ammatillista koulutusta muutosturvapalveluun, jolloin joillakin irtisanotuilla henkilöillä palvelu on koostunut ainoastaan uravalmennuksesta.

”Mitä muuta olisit kaivannut?” ja ”Mikä muu olisi auttanut sinua?” -kysymyksiin vastanneista 3,9 % oli valinnut koulutuksen.

Uravalmennuspalvelua koskevassa palautteessa korostuu myös ammattitaitoisen ja kokeneen valmentajan antama yksilöllinen tuki.

Tutustu uravalmennuksiin ja muutosturvaratkaisuihimme.