Monimuotoinen kehittäminen ja oppiminen on tullut jäädäkseen

Usein laajat johtamisen kehittämisen ja organisaatiokulttuurin uudistamisen ohjelmat järjestetään kasvokkain tapahtuvissa valmennuksissa ja workshopeissa. Pandemian vuoksi moni ohjelma siirtyi syksylle. Mutta kypsyminen verkon kautta tapahtuvaan valmennukseen tapahtui yrityksissä nopeasti ja moni asiakkaamme on sittenkin päättänyt käynnistää uudelleen isoja johtamisen kehittämisen ja esimiestyön valmennuksia toteutettavaksi kevään aikana.

Näiden virtuaalisesti toteutettujen valmennusten tavoitteena on mm. organisaatiokulttuurin uudistaminen ja kehittäminen sekä strategialähtöinen esimiestyön kehittäminen. Käynnissä on myös johtoryhmien kehittämishankkeita, kansainvälisiä talent-ohjelmia sekä monta henkilökohtaista kehitysprosessia. Työnhaun workshopit sekä yksilö- ja ryhmäcoaching-prosessit ovat olleet käynnissä keskeytyksettä.

Monimuotoinen kehittäminen on tullut jäädäkseen ja huolellisesti suunnitellulla online-kehitysohjelmalla saavutetaan samat tavoitteet kuin perinteisen valmennuksen avulla.

Tukea on etsitty myös etäjohtamiseen ja etätyöskentelyyn. Näistä tuleekin esimerkki verkkolehteemme elokuussa: kuulemme kokemuksia Turun kaupungin monimuotoisesta ja modulaarisesta esimiesten valmennusohjelmasta.

Tulevaa tukeva kehittymisen teema on resilienssin vahvistaminen – ensimmäiset valmennukset ovat käynnissä. Organisaatioissa halutaan varmistua siitä, että tiimit saavat eväitä haastavana aikana työskentelyyn ja palautumiseen, ja että samalla mennään kohti uutta normaalia työtapoja uudistaen.

Miten käy valmennuksen vaikuttavuuden, kun ollaan etänä?

Valmennustemme vaikuttavuus ja merkityksellisyys ovat meille ykkösasia. Iloisena olemme saaneet todeta, että virtuaalisten valmennusten palautteet ovat olleet kiitettäviä. Samoin kokemukset oivalluksista ja uuden oppimisesta ovat säilyneet erinomaisina.

Olemme huolella rakentaneet valmennuksiin monia uudenlaisia muotoja, jotta osallistaminen, kuuntelu, ja vuorovaikutus sekä yhdessä sovittu ja tavoiteltu muutos tapahtuisivat yhtä hyvin kuin kasvokkain toteutetuissa kehittämisprosesseissa.

Osallistujien palautteista välittyy innostus ja yllättyneisyyskin siitä, kuinka vuorovaikutteista ja vaikuttavaa verkossa tapahtuva monimuotoinen oppiminen voi olla.

”Opin paljon verkostojen tärkeydestä sekä tekemistä rajoittavien tekijöiden tunnistamisesta. Opin myös Zoomin käyttöä sekä sen, että koulutus voi olla hyvä ja osallistava etänäkin”, kommentoi kansainvälisen talent-ohjelman osallistuja

Mikä on sinun organisaatiosi tilanne?

Onko organisaatiossasi tarvetta johtamisen kehittämiselle esimerkiksi etätyön tai epävarmuudessa johtamisen teemoista?

Tai suunnitteletteko laajempaa kulttuurianne uudistavaa johtamisen ja esimiestyön kehittämisen ohjelmaa? Keskustellaan ja muotoillaan yhdessä vaikuttava valmennusratkaisu tarpeisiinne.