Minkälainen tuki auttaa irtisanottua?

Irtisanominen on usein suuri muutos, ja sen käsittelyyn sekä uuden suunnan löytymiseen on mahdollista saada monenlaista tukea.

Mikä on tai oli sinulle se merkittävin irtisanomisen jälkeinen tuen muoto, joka auttoi tai olisi auttanut muutoksessa eteenpäin, kohti uutta ratkaisua?

Me HRM Partnersilla haluamme kuulla irtisanotuksi tulleiden omia kokemuksia. Jos sinut on irtisanottu kevään 2020 aikana tai sitä aiemmin, vastaathan merkittävintä irtisanomisen jälkeistä tukea kartoittavaan lyhyeen anonyymiin kyselyymme.

Kyselyyn vastanneiden yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme yhden ravintolalahjakortin (arvo 50 €). Vastaathan kyselyyn 1.11.2020 mennessä. Arvonta suoritetaan 2.11.2020 ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Vastaa kyselyyn