Muutosturvaratkaisuistamme apua yt-tilanteeseen

Saat meiltä vuosikymmenten kokemukseen ja parhaisiin käytäntöihin pohjaavaa asiantuntevaa apua sopeutustilanteen kokonaisvaltaiseen läpivientiin.

Muotoilemme organisaationne tilanteen ja irtisanottavien erilaisten tarpeiden mukaisia vaikuttavia erotilanne- ja muutosturvaratkaisuja. Toimimme sekä valtakunnallisesti että muissa Pohjoismaissa.

Tarjoamme ratkaisuissamme tukea sekä yritykselle, jatkavalle henkilöstölle että irtisanotuille henkilöille. Kokemuksemme mukaan kaikille osapuolille tarjottu paras mahdollinen tuki auttaa sopeutustilanteen johtamista, sen keskellä työskentelyä sekä lähtijät nopeammin uudelle uralle.

Kohtaamme irtisanotun hyvin yksilöllisesti: hänen tarpeidensa mukaan räätälöitävän monipuolisen uravalmennuksen lisäksi henkilö valitsee itselleen sellaisen lisäosion, josta hänelle itselleen on eniten merkitystä, esim. uracoahing-prosessin, ammatillista koulutusta tai potentiaali- ja kykyarvioinnin.

Kaikki valmennusratkaisumme voidaan toteuttaa yhtä laadukkaasti ja vaikuttavasti sekä kasvokkain että virtuaalisesti. Työelämässä kokeneet ja valmennusosaamisensa sertifioineet coachit tarjoavat lähtijöille yksilöllistä tukea. Olemmekin valmentaneet yli 10 000 henkilöä pelkästään viimeisen vuosikymmenen aikana. Toimimme yhteistyössä tarkkaan valittujen koulutuskumppanien kanssa.

Lue lisää outplacemnet-, sopeutus- tai muutosturvatilanteen palveluistamme tai kysy meiltä teidän tilanteeseenne sopivaa ratkaisua.

Kokemuksia:

Ura- tai työnhakuvalmennukseen osallistuneet:

”Parasta oli kypsän ihmisen tuki ja mahdollisuus pohtia asioita laajemmin. Tuen laatu oli erinomainen, ja pitkä kokemus näkyi siinä. Tuki oli myös realistinen, pilvilinnoja rakentamalla ei auteta asiaa.”

”Suuret kiitokset HRM:n porukalle, koulutus oli tähänastisen urani paras juttu.”

Valmennusten vaikuttavuudesta numeroina

94 %​ koki, että valmennus tuki häntä merkittävästi.​

9,5​ = valmentajien työn keskiarvo asteikolla 1-10.​

100 %​  suosittelee uravalmennustamme.​

 

Arvio omista työnhakutaidoista nousi valmennuksen myötä 2 numerolla:

Arvio ennen valmennusta: 7​

Arvio valmennuksen jälkeen: 9

 

Usko omiin työllistymismahdollisuuksiin nousi valmennuksen myötä 1,3 numerolla:

Arvio ennen valmennusta: 7,7 ​

Arvio valmennuksen jälkeen: 9

 

Tiedot valmennusten vaikuttavuudesta on kerätty vuoden 2019 aikana pidettyjen valmennusten arvioinneista.