Kokemuksia etäjohtamisesta

Normaaliolosuhteissa jaan aikaani kahden maan välillä, ja kansainväliset asiakasprojektit tuovat oman mukavan lisänsä vielä muiden maiden ja matkojen muodossa. Olin kirjoittamassa blogiimme omista etäjohtamisen kokemuksistani, kun koronaviruspandemia teki etäjohtamisesta uuden normaalin meille kaikille.

”Kyllä se sitten lähtee, kun pääsen langoille” on lainaus kollegaltani, joka totesi tilanteen tuntuvan vaikealta, mutta helpottavan, kun pääsee kollegoiden kanssa langoille. Näin on, sillä virtuaalinen työskentely on tietoista yhteydenpitoa!

Hyvä etäjohtaja on läsnä – tietoisesti

Tietoisuus on etäjohtamisessa keskeinen asia. Päivittäisessä kasvokkain tapahtuvassa lähijohtamisessa välittyy luonnostaan paljon informaatiota, tunteita ja asenteita, mutta kun kanavat sähköistyvät, on kommunikoitaessa oltava erityisen tietoinen siitä, mitä ja miten asioita esittää. Sähköposti on eniten käytetty viestinnän väline työpaikoilla ja samalla vaarallisin. Väärintulkintariski viestin hengestä ja tarkoituksesta on valtava! Siksipä hyvään etäjohtamiseen kuuluvat videokuva ja ääni. Kun johtaja tarttuu puhelimeen ja sopii säännöllisiä Teams-puheluita, se rohkaisee myös muita hoitamaan asioita proaktiivisesti ja ketterästi äänen välityksellä. Meillä kaikilla on varmasti kokemuksia siitä, kuinka yksi puhelu olisi korjannut ja jopa estänyt pitkien email-ketjujen väärinymmärryksiä ja jopa mielipahaa.

Rohkaise ja johda kulttuuria tietoisesti

Hyvään etäjohtamiseen kuuluu myös tietoinen rohkaisu. Se ei ole yksin johtajan ja esimiehen vastuulla, vaan koko työyhteisön kannattaa viimeistään nyt opetella antamaan palautetta toisilleen. Eikä vain pinnallisesti huudahtamalla, että teitpä hyvää työtä, vaan paneutumalla ja avaamalla tarkemmin, missä henkilö on erityisesti onnistunut. Rohkaisevan ja kannustavan palautteen muistaminen kannattelee etätyössä olevaa kollegaa pitkälle, ja auttaa samalla tarttumaan haasteisiin, jotka ehkä aiemmin ovat tuntuneet liian suurilta tartuttavaksi.

Haastavina aikoja, kuten nyt, arvojen ja kulttuurin merkitys korostuvat. Ne välittyvät helpommin kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, mutta etäjohtamisessa ja virtuaalisessa kommunikoinnissa niitäkin tulee tuoda esille entistä tietoisemmin ja korostuneemmin. Se, että arvojen mukainen toiminta on johdonmukaista, ja tuntuu ja näkyy kotikonttorilla asti, lisää kokemusta työyhteisöön kuulumisesta etänäkin, ja lisää siten myös työn merkityksellisyyden tunnetta.

Tutustu nyt viimeistään tiimiläisiisi

Ihmisten vuorovaikutus-ja työskentelytyylit vaihtelevat. Tämä näkyy ja kuuluu toimisto-oloissa, mutta on erityisesti huomioitava ja tiedostettava etäjohtamisessa. Etätyöjakso, varsinkin nyt kun se saattaa osoittautua pitkäksikin, voi esimerkiksi olla todella raskas koettelemus luontaisesti sosiaaliselle henkilölle. Jos hieman yksinkertaistan ja puhun ekstroverteistä, kaikki ymmärtävät, mitä tuskaa yksinäiset etätyöpäivät ovat sparrailua ja yhteistä kehittelyä suosivalle henkilölle. Hyvässä johtamisessa erilaisuus huomioidaan ja esimies säätää vuorovaikutustaan sen mukaisesti. Tunne siis tiimiläisesti ja varmista, että tiedät, millainen johtaminen ja sparraus auttaa tiimiä parhaiten onnistumaan.

Sopikaa yhdessä

Etenkin jos tilanne on nyt kokonaan uusi, on tiimin kanssa sovittava virtuaalisen työskentelyn toimintatavoista, ja pohdittava yhdessä onnistumisen edellytyksiä, sekä löydettävä keinot esteiden raivaamiseksi. Ainakin näistä asioista olisi järkevää yhdessä sopia:

  • miten varmistatte tavoitteisiin pääsyn ja yhteisen fokuksen poikkeuksellisina aikoina
  • miten seuraamme onnistumisia ja töiden edistymistä
  • miten varmistatte osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen
  • miten viestimme ja pidämme yhteyttä
  • millaisia palaverikäytäntöjä tarvitaan

Pitäkää hauskaa ja taukoja yhdessä

Ympäröivän maailman tilanne vakavoittaa meitä kaikkia, mutta kaikesta kivasta ei pidä luopua. Olemme nauttineet meidän HRM:läisten yhteisistä virtuaali-iltapäiväkahveista. Projektimaisen valmennus- ja konsultointityön luonteesta johtuen pääsemme harvoin yhteisille kahveille toimistollemme, mutta olemme nyt aktiivisesti osallistuneet virtuaalikahveille.

Vasta reilu viikko on vierähtänyt, mutta olen oppinut jo paljon uutta kollegoista ja heidän kiinnostuksenkohteistaan!

Mari Tasanto, liiketoimintajohtaja, valmentaja

Avainsanat