Kehittymistä ei ole peruttu

Toisinaan pakko on paras opettaja. Asiantuntijatyötä tekevien arki on muuttunut merkittävästi, nopeasti ja pakon sanelemana. Mielenkiintoista on, mitä kehittymisen mahdollisuuksia etätyöpakko meille tuo. Tällä hetkellä moni esimies johtaa kotoaan, vailla varmuutta tai työn hallinnan tunnetta etäjohtamisessaan. Vaikka tiedämme, että epämukavuusalueella tapahtuu oppimista, on liiallista ja oppimista estävää epämukavuutta pystyttävä minimoimaan antamalla riittävää ja oikea-aikaista tukea. Ethän jätä esimiestäsi kotitoimistolleen yksin?

Ennustamme, että tämä poikkeuksellisen kollektiivinen etätyökokemus nostaa virtuaalityöskentelyosaamistamme ja sitä kautta myös kehittämistoimintaan kohdistuvaa vaatimustasoa pysyvästi. Tämä vaikuttaa siihen, miten kehittymistä ohjataan ja johdetaan sekä arjessa että osana erilaisia valmennusohjelmia. Virtuaalisesti ohjattu kehittyminen on koronakriisin myötä tullut jäädäkseen. Jos olet ajatellut, etteivät etäkehittämistavat toimi teillä, on aika harkita uudestaan.

Epävarmoina aikoina ja taloudellisten paineiden keskellä kehittämiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet, kuten esimiesvalmennukset, pistetään jäihin. Näin mekin olemme karvaasti kokeneet. Mutta jäitä kannattaisi laittaa myös kunkin hattuun, sillä kriisin keskellä kehittymistarpeet eivät katoa, ne vain muuttavat muotoa ja asettuvat uudenlaiseen, akuutimpaan prioriteettijärjestykseen.

Nyt nousee räjähdysmäisesti esiin pula etätyöskentelyn johtamisen osaamisesta sekä virtuaalisten kokousten vetämisen ja johdettavien etäaktivoinnin taidoista. Kyse on myös psykologisen turvan ja luottamuksen rakentamisen sekä oleelliseen keskittymiseen ohjaamisen osaamisesta. Miten johtaa ihmisiä, inhimillistä potentiaalia ja ihan vaan arkista tekemistä tilanteessa, jossa korttitalo tuntuu kaatuvan?

Entä jos tällaisia taitoja olisi kehitetty jo aiemmin modernien etäoppimismenetelmien ja -välineiden avulla? Oltaisiin tuotu digitaalisuus ja virtuaalisuus tiiviiksi osaksi esimiestyön kehittämistä? Oltaisiin esimerkiksi rakennettu perinteisten lähikohtaamisten varaan rakennettu valmennusohjelma ainakin osin virtuaaliseksi, edes metatason oppimisen ja virtuaalikokemuksen vuoksi?

Jossitellahan aina voi. Mutta nyt pitää toimia, nopeasti. Ne organisaatiot, joiden virtuaalityöskentelyosaaminen on puutteellista, joutuvat pakon edessä painimaan kaiken kriisin keskellä myös osaamattomuutensa kanssa. On pian luotava uudenlainen suhde virtuaalikehittämisen mahdollisuuksiin, jotta voimme minimoida realisoituvien riskien vaikutukset liiketoimintaan.

Mitä siis olisi välttämätöntä oppia juuri nyt? Entä miten tämän oppiminen olisi mahdollisimman tehokasta?

Monimuotomenetelmin toteutettu, ammattitaidolla oppimismuotoiltu virtuaalivalmennus on perinteistä, lähikohtaamisiin perustuvaa luokkahuonemuotoista oppimista tehokkaampi vaihtoehto. Se on myös kustannustehokasta, kun kokous- ja matkakustannukset saadaan minimiin ja osallistujamäärää on mahdollista kasvattaa. Ja nyt, kun osaamisemme työskennellä toistemme kanssa tehokkaasti etänä vahvistuu, tulee siitä monelle myös luonnollinen tapa osallistua jatkossakin virtuaalisiin kehittämisohjelmiin. Tässä ajassa aiemmat käsityksemme siitä, mikä toimii ja on oppimisen ohjauksessa tehokasta, saavat uudenlaisia sävyjä, elleivät jopa romutu kokonaan.

Me HRM Partnersilla olemme rakentaneet jo vuosikymmeniä vaikuttavia valmennuskokonaisuuksia. Tämä tilanne, painajainen, mihin miltei yhtäkkiä heräsimme, vaatii modernien, digitaalisten työvälineiden täysipainoista hyödyntämistä valmennustyössä ja olemme valmiita ottamaan tarvittavat askeleet asiakkaidemme kanssa. Vaikuttavuus ei vähene vaan vahvistuu, kun saamme kaikki aikuisten oppimista edesauttavat mekanismit toimintaan. Mikään ei korvaa inhimillistä kohtaamista, sanotaan. Mutta ammattivalmentajina, -fasilitaattoreina ja coacheina tiedämme, miten aktivoida oivaltava kohtaaminen ja oppiminen virtuaalisestikin, sillä ihmiset eivät muutu, vaikka toimintatapojen on muututtava.

Eihän jätetä kriisinkään keskellä esimiehiä yksin, vaan autetaan heitä kasvamaan juuri siinä ja oikea-aikaisesti, mille on eniten tarvetta, jotta tämän poikkeustilanteen yli päästäisiin mahdollisimman pienin vaurioin. Mitä teillä siis juuri nyt tarvitaan?

Kehittymistä ei ole peruttu, vaikka lähikohtaamiset toistaiseksi ovatkin. Me voimme hyödyntää tätä kokemusta entistäkin vaikuttavampien, monimuotomenetelmillä toteutettujen virtuaalivalmennusten rakentamiseksi! Voit tehdä sen myös itse, sparraamme sinua mielellämme. Ota yhteyttä ja sovitaan turvallinen mutta antoisa etäpalaveri!

Kati Järvinen, asiakkuusjohtaja, valmentaja, business coach

 

Avainsanat