HRM Partners 2019: kasvu + 31%, liikevoitto merkittävästi parantunut

Vahva kasvu leimasi HRM Partnersin toimintavuotta 2019: HRM Partnersin liikevaihto kasvoi 31% ja liikevoitto parantui merkittävästi, liikevoittoprosentti 11%.

”Nämä tulokset ovat seurausta pitkäjänteisestä työstä ja panostuksesta strategiseen uudistumiseen, brändiin ja uusin palveluihin. Olemme myös nostaneet merkittävästi osaamistasoamme sekä uusilla rekrytoinneilla että henkilöstöä kehittämällä”, kiteyttää HRM Partnersin toimitusjohtaja Paula Kilpinen.

Kasvua tuli ennen kaikkea Työn elinkaari- ja outplacement-palveluista, joiden pioneeri HRM Partners on Suomessa. ”Viime vuonna lunastimme takaisin asemamme alan uranuurtajana. Meillä on osaaminen ja verkosto toteuttaa isoja transformaatiohankkeita, mutta ennen kaikkea olemme panostaneet yksilöllisiin palveluihin, ja erottaudumme inhimillisellä otteellamme”, toteaa liiketoimintajohtaja Päivi Erkkilä.

Toisena vahvana kivijalkana HRM Partnersilla on Johtamisen ja osaamisen kehittäminen. Viime vuonna yritys vahvisti rooliaan työelämän uudistajana mm. asiantuntijapuheenvuoroilla eri tilaisuuksissa. Erityisesti vastuullisuus ja merkityksellisyys puhututtivat teemoina. ”Tänä päivänä johtamisen ja osaamisen kehittäminen ovat ajankohtaisempaa kuin koskaan. Kolme vuotta sitten lanseeraamamme palvelut strategisten kyvykkyyksien ja osaamisen kehittämiseen kiinnostavat erityisen paljon ja olemme myös päässet toteuttamaan laajoja johtamisen kehittämisen ja talent management-hankkeita”, kertoo liiketoimintajohtaja Mari Tasanto.

Taloudellisten tulosten lisäksi laadulliset mittarit kohenivat merkittävästi. Vuonna 2019 hitrate oli 66% mikä heijasti asiakasymmärrystä, ratkaisumyyntiosaamista ja myyntityön tuottavuutta, ja paransi kannattavuutta. Johtamisen kehittämisen valmennuksiin osallistuneista 96 %, ja uravalmennuksissa olleista täydet 100 % suosittelee HRM Partnersia. ”Asiakastyytyväisyys ja -kokemus luovat vahvan pohjan asiakassuhteiden pitkäjänteiselle kehittämiselle ja luottokumppanuuksille. Mutta ennenkaikkea iso kiitos kuuluu koko HRM Partnersin henkilökunnalle, heimolle, joka venyi viime vuonna uskomattomiin suorituksiin”, iloitsee Kilpinen.