Vain tunteella puhuvat tulevat kuulluksi

Sain äskettäin mielenkiintoisen teoksen luovuudesta ja johtamisesta. Jo ensimmäisen sivun ensimmäinen lause oli itselleni pysähdyttävä; ”Vain tunteella puhuvat tulevat kuulluksi”. Olen tunneihminen, ja aina vahvasti uskonut tunteiden voimaan ja merkitykseen myös johtamisessa. Viime vuosina tunnejohtamisen teema on puhuttanut laajemminkin johtamisen kirjallisuudessa.

Näen tunnejohtamisen tarkoittavan ennen kaikkea sitä, että johtaja kykenee tunnistamaan muiden tunteita, tiedostamaan omat tunteensa sekä valitsemaan oikeita, asiaa eteenpäin vieviä tunnetiloja ja edelleen vahvistamaan niitä. Se on omien ja muiden tunteiden kanavoimista yhteisen tavoitteen hyväksi.

Tunnejohtamisen voima on vahva ja kantaa pitkälle

Sain muutamia kuukausia sitten ilon olla poikani haastateltavana kauppakorkean johtajuuskurssin essee-työtä varten. Lukuisista kiinnostavista kysymyksistä kaikkein parhaiten mieleeni jäi kysymys: ”Millainen on paras johtaja, jonka olet tavannut?”. Vastauksekseni nousi heti eräs esimies urani alkuajoilta, ja perusteluna oli se, miten hyvin hän onnistui koko porukan tunteiden kanavoinnissa, ja millaisen mielettömän energian & sitoutumisen tämä esimies pystyi vahvalla tunnejohtamisella luomaan. Kyseisestä ajasta on jo pitkälti yli kaksikymmentä vuotta, mutta silti muisto tuosta yhteisestä kollektiivisesta tunteesta on vahvana mielessäni.

Tarinajohtamista tunteella

Hyvä tarina sytyttää tunteita. Mielenpainuva tarina luo kuulijaan vahvoja tunteita. Tarinan merkitys johtamisessa on kiistaton ja sen voima kumpuaakin mielestäni juuri tunteista. Itse koen tunteiden voiman joka kerran, kun kerron esimerkiksi valmennettavilleni tai asiakkailleni tarinaa yrityksemme synnystä ja missiosta. Olen varmasti jo sataan kertaan lainannut perustajaosakkaamme Staffanin aikoinaan lausumia sanoja yrityksen tahtotilasta ja tarkoituksesta – silti joka kerran niiden sanominen tuntuu iholla asti.

Saako sinun johtamistarinasi tunteet liikkeelle?

Tunnejohtaminen yrityskulttuurin voimana

Yrityskulttuurin johtaminen on toinen johtamisen kentän lempiaiheistani. Myös tässä tunnejohtamisella on mielestäni avainrooli. Vahva ja eteenpäin vievä yrityskulttuuri sisältää aina myös vahvoja tunteita. Se sisältää tunteita ilosta, ylpeydestä, yhteenkuuluvuudesta, luottamuksesta, toivosta ja uskosta. Onnistunut tunnejohtaminen luo turvallisuutta – se synnyttää sitoutumista sekä vähentää epävarmuuden tunnetta. Erityisesti muutoksissa johtaessa tämä on avainasemassa; kuten Carla Harris on sanonut, ihmiset eivät niinkään vastusta muutosta – he pelkäävät epävarmuutta.

Aitous kutsuu aitoutta

Nordic Business Foorumin yksi tähtiesiintyjiä oli mielestäni juuri Carla Harris, joka inspiroivasti herätteli yleisön pohtimaan kahdeksaa avainta vaikuttavaan johtajuuteen. Allekirjoitan kaikki nuo kahdeksan hienoa kiteytystä, mutta niistä korkeimmalle nousee omassa arvoasteikossani ensimmäinen – aitous. Aitous kutsuu aitoutta. Vain olemalla aito oma itsensä johtaja saa myös tiimiläisensä uskaltautumaan tuomaan esille aidot omat vahvuutensa ja aidot ajatuksensa. Vahva tunnejohtaminen vaatii aitoutta ja rohkeutta. Rohkeutta olla myös haavoittuvainen.

Tänä päivänä puhutaan myös paljon yksilöllisestä johtamisesta ja erilaisuuden johtamisesta. Onnistuakseen nämä molemmat edellyttävät johtajalta ihmisten erilaisuuden syvällisen ymmärtämisen lisäksi kehittyneitä tunneälyn taitoja; tunnetilojen tunnistamista, empatiakykyä ja tunnetilojen luomista. Ja ennen kaikkea myös vahvaa itsetuntemusta ja jatkuvaa reflektointia.

Välitä

Vielä loppuun toinen itseni pysähdyttänyt poiminta alussa mainitusta kirjasta: ”Välittäminen on kovan liiketoiminnan ydin”. Myös johtamisessa välittäminen on ydin. Välittämisen osoittaminen taas vaatii tunnejohtamisen taitoja ja rohkeutta olla aito. Välitätkö sinä ja tuletko kuulluksi tunteella?

Välitetään yhdessä!

Kirsi Maste
valmentaja, business coach ja asiakkuusjohtaja

(Lainausten lähde: Timo Kiuru – Päiväkirja luovuudesta ja luopumisesta. 2019)

Avainsanat