Kehityskeskustelut tulevat – olisiko rohkaistumisen aika?

Kehitys- ja osaamiskeskusteluiden tullessa monen mielen valtaa huoli. Jostain syystä kahdenkeskinen keskustelu pomon kanssa voi olla monelle kuumottava paikka. Mutta miksi?

Kehityskeskusteluun latautuu erilaisia odotuksia. Innokkaissakin ihmisessä viriää pelon ennakointi: Entä, jos minua arvioidaan ja arvostellaan? Tai ounastellaan pettymystä itse vuorovaikutustilanteessa ”kun se ei taaskaan kuunnellut”. Mahdollisesti mieltä suojataan välinpitämättömyydellä viitaten, että ”ei nämä keskustelut ennenkään ole johtaneet mihinkään.”

Pahimmillaan kehityskeskusteluista muodostuu puisevia näytelmiä, joista haluaisi lähteä kesken pois. Tämä johtaa siihen, että asioista ei keskustella rakentavan rehellisesti, mikä johtaa siihen, ettei niistä oikein hyötyäkään ollut.

Entä jos asia olisi toisin? Mitä, jos kehityskeskustelu olisi vuoden tärkein hetki; vaikuttava tilanne, joka muistetaan ja jota muistellaan kiitollisuudella?

Tuloksekas ja antoisa kehityskeskustelu kaipaa kaverikseen rohkeutta. Kehittyjälle tämä tarkoittaa rohkeutta katsoa rehellisesti peiliin; millainen minä olen ja missä menen urallani nyt, ja uskallusta katsella unelmiaan ja kehittymisen mahdollisuuksia ennakkoluulottomasti.

Esimiehelle, kehittäjälle, tämä tarkoittaa rohkeutta sanoittaa se, mitä todella tarvitaan, ja kohdata kehittyjä hyväksyvästi kaikissa tunnetiloissaan. Esimiehen on uskaltauduttava tulla itse ihmisenä näkyväksi ja kysyttävä, miten voin parhaiten auttaa ottamatta kuitenkaan harteilleen turhan painavaa vastuuta toisen kehittymisestä. On nimittäin rohkeaa tiedostaa ja todeta, että kehittyjä itse on ensisijaisesti vastuussa omasta kehittymisestään sekä myös oman työmarkkina-arvonsa varmistamisesta, ja toimia sen mukaisesti.

Siirtymä paperinmakuisesta keskustelusta aitoon arvostavaan kohtaamiseen voi olla pitkä mutta ei mahdoton. Vaikka kehityskeskusteluohjeistukset määrittäisivätkin tietyn kysymyksenasettelun, huolehdi, että itse kohtaat aidosti ja inhimillisesti ainakin nämä kaksi näkökulmaa: Miten voitte yhdessä varmistaa, että kehittyjä sekä haluaa että pystyy tekemään työnsä mahdollisimman hyvin ja kehittyy kohti unelmiaan sitä tehdessään.

Pelko pois – astukaa rohkeasti kohti molemmin puolin antoisia kehityskeskusteluita!

Kati Järvinen
business coach, valmentaja, asiakkuusjohtaja

PS. Hyvää ainesta ajatteluun saat kirjasta Pelko pois – kohti rohkeaa johtamista.

Avainsanat