Tää on mun juna

Elokuussa LinkedIn-postilaatikkooni kilahti viesti HRM Partnersin Kati Järviseltä, jossa hän kehotti minua hakemaan avoinna olevaan valmentavan asiakkuusjohtajan tehtävään HRM Partnersissa. Minulle tuli heti tosi vahvasti tunne, että tämä on nyt se ”mun juna”. Tätä on kuitenkin edeltänyt pitkä tie.

Perheessäni maailman parantaminen ja valmentaminen kulkee veressä; ehkäpä juuri siitä syystä nuorena työelämään valmistuneena sosiaalipsykologina totesin, että minusta ei muuten sitten mitään hörhövalmentajaa tule. Keskittyisin todellisuuteen ja loisin vakavasti otettavan uran nk. ”oikeissa töissä”. Olen aina ollut konkreettinen ja analyyttinen tyyppi, minulle oli tärkeää tietää, miten maailma toimii ja ymmärtää ihmisten ja johdon elämää käytännön tasolla. Henkilöstöjohtaminen tuntui tarjoavan tähän mahdollisuuden, ja sille tielle päädyin kolmeksitoista vuodeksi. Pääsinkin toimimaan liiketoiminnan HR-kumppanina useilla eri toimialoilla paperi- ja raskasmetalliteollisuudesta, rahoitus- ja teknologia-aloille. Se on todella tarjonnut näköalan suomalaisen ja kansainvälisen työelämän monitahoiseen todellisuuteen.

Erityisesti viime vuosina, toimiessani kansainvälisissä HR-tehtävissä Tiedolla, olen päässyt ottamaan tuntumaa pohjoismaisen liike-elämän teknologiamurrokseen IT-palvelutuottajan näkökulmasta. Olen päässyt käytännön tasolla sekä kokemaan itse että luomaan uudenlaisia itseohjautuvuuteen ja jaettuun johtamiseen perustuvia käytänteitä kiihtyvän kilpailun ja digitalisaation ajamassa yhä kompleksisemmassa muutosmaastossa. Tässä ympäristössä olen päässyt vaikuttamaan ja luomaan tulevaisuuden henkilöstöstrategiaa ja -ratkaisuja ja nähnyt myös työelämän murroksen mukanaan tuomat paineet ja kovan muutosvauhdin vaikutukset ihmisten, johtajien ja heidän kauttaan liiketoiminnan hyvinvointiin.

Vaivihkaa valmentajaksi

Vuosien varrella olen löytänyt itseni yhä useammin istumasta johtajien kanssa haastavissa johtamistilanteissa coachaamassa ja sparraamassa, auttamassa tarkentamaan kuvaa, olemaan selkeämpiä, strategisempia, rohkeampia, keräämään itseluottamusta vaikean päätöksen tekemiseksi, löytämään autenttisemman ratkaisun ja miettimään miten saada porukka mukaan muutokseen. Huomasin, että onnistuin saamaan johdon luottamuksen: sain luvan haastaa ja esittää ”ihon alle” meneviä kysymyksiä. Huomasin, että näillä vuorovaikutustilanteilla oli oikeasti vaikuttavuutta. Näin myös, että olin tässä roolissa paitsi omimmillani, myös onnellisimmillani. Aloin saada kiinni omasta merkityksen kokemuksestani. Vuonna 2015 hankin business coach sertifikaatin ja aloin coachata johtajia ja avainhenkilöitä ammattimaisesti organisaation sisäisenä coachina ja otin johtaakseni ja kehittääkseni sisäisten coaching-palvelujen tuottamisen. Ohjauduin yhä enemmän johtamisen kehittämisen pariin ja erikoistuin muutosjohtamiseen, johtamismuotoiluun ja johtoryhmävalmennuksiin. Aloin myös kouluttaa mm. vuorovaikutustaitoja esimiehille ja muille vaikuttajille.

Ja näin minusta tuli sittenkin valmentaja ja coach. Voisi sanoa, että johtajat tekivät minusta sellaisen. Tänä päivänä tosin tiedän, että johdon coachaus on hörhöilystä kaukana. Päinvastoin se on vaativaa ihmissuhdetyötä ja edellyttää rohkeutta ja valmiuksia kohdata asiakas hänen omalla kentällään ja tilanteessaan. Kovasta business HR taustastakaan ei siinä ole haittaa. Coachauksesta on tullut oikea intohimoni ja olenkin vuosien varrella tehnyt merkittäviä henkilökohtaisia panostuksia siinä kehittymiseen.

Raja ylitetään tekemällä tekoja

Pikkuhiljaa kypsyi myös ajatus siirtyä korporaatiomaailmasta valmennusalalle. Ensiajatus hirvitti. Olisiko minusta esimerkiksi myynnilliseen asiakastyöhön? Voisinko muka jättää mukavuusalueeni HR-pelipaikalla? Coachin tehtävä on auttaa ihmistä astumaan yli sen rajan, johon hän on aiemmin kompastunut. Nämä rajat ovat useimmiten pelkoja ja uskomuksia itsestämme tai siitä, miten maailma toimii. Kun sitten mentor-coachini sanoi minulle, että et voi coachata toista yli sen rajan, jota et ole itse ylittänyt, päätin, että minunkin olisi aika alkaa tehdä tekoja unelmani eteen.

Ensin perustin toiminimen päätyöni oheen ja aloin ottaa vastaan ulkoisia asiakkaita. Ajatus yksin yrittämisestä urastrategiana ei kuitenkaan sytyttänyt: olen ytimeltäni yhteisöllinen tyyppi ja tiimipelaaja. Päätin uskoa siihen, että jossain on olemassa se yhteisö, jonka joukoissa voin astua uudelle kasvu-uralle… Olin jo pidemmän aikaa seurannut kiinnostuneena HRM Partnersin vauhdikasta kehittymistä yritysten luottokumppaniksi uudistumisen, strategisten kyvykkyyksien, talent managementin ja johtamisen kehittämisen saralla. Minuun on tehnyt vaikutuksen HRM Partnersin vahvan arvomaailman lisäksi yrityksen uudistumiskyky ja asemoituminen työelämän murroksen luotsina ja työn merkityksellisyyden ajatusjohtajana.  Nämä teemat resonoivat syvällä minussakin.

Kun kutsu kävi, minun oli helppo tehdä päätös ja astua tämän junan kyytiin.

 

Emilia Sainisalo
asiakkuusjohtaja, valmentaja, business coach

Kuva: Jori Grönroos

Avainsanat