Hoida yt- ja irtisanomistilanne hyvin

Yt-neuvotteluissa sekä irtisanomis- tai lomautustilanteessa tukesi työnantajana on tärkeämpää kuin osaat kuvitellakaan. Irtisanomiset ovat koko työyhteisöä ravisuttava tapahtuma, jonka inhimillinen ja asianmukainen käsittely on kriittistä niin irtisanotuille kuin töissä jatkavillekin. Muistathan myös, että irtisanotuilla työntekijöillä on muutosturvan kautta oikeus saada sinulta työllistämistä edistävää valmennusta tai koulutusta.

Sopeutustilanteissa myös esimiehet ovat kovilla, sillä heillä ei ole välttämättä eväitä selvitä uudesta ja vaikeasta tilanteesta. Kun luvut saavat kasvot ja tarinat, esimiehet odottavat ja kaipaavat työnantajalta tukea. Sama koskee koko työyhteisöä. Huolella suunniteltu ja toteutettu sopeutustilanne vaikuttaa positiivisesti työyhteisöösi ja siitä lähteviin.

Saat meistä asiantuntevan, sopeutustilanteen herkkyyden ymmärtävän kumppanin. Toimimme HR:n ja johdon tukena varmistaen, että sopeutustilanne hoidetaan laadukkaasti ja yhtenäisesti. Autamme esimiehiäsi johtamaan irtisanomistilanteita, ja tarjoamme henkilöstöllesi muutosvalmennusta, joka helpottaa sopeutustilanteen kohtaamista. Otamme ratkaisuissamme aina huomioon liiketoiminnalliset, juridiset ja inhimilliset näkökulmat. Olemme valmiudessa toimimaan kumppanina ympäri Suomen.

Mietityttääkö muutosturva?

Muutosturvaan liittyvät muutokset on nähty yrityksissä enemmänkin mahdollisuutena kehittää omaa henkilöstöpolitiikkaa entistä vastuullisemmaksi kuin vaativina lisävelvoitteina. Rahallisen korvauksen sijasta työnantajat haluavat tukea irtisanottuja ihmisiä uravalmennuksella ja koulutuksella, jotta lähtijät voivat kehittää omaa osaamistaan ja löytää uutta työtä. Yrityksen sisällä olisi hyvä keskustella muutosturvaan liittyvistä asioista luottamushenkilöiden kanssa ja miettiä toimintatavat valmiiksi, vaikka henkilöstövähennyksiä ei olisikaan näköpiirissä.

Muutamia toimivia käytäntöjä muutosturvaratkaisujen rakentamiseen:

  1. Huolehdi, että muutosturvaratkaisukumppanisi tukee organisaationne tulevaisuuden visiota ja arvoja. Sopeutustilanteen johtamisen tulee olla linjassa sen kanssa, millaiseen organisaatioon jatkava henkilöstö sitoutuu.
  2. Pyri yt-neuvotteluissa henkilöstöryhmittäin yhteen tarjottavaan ratkaisuun, jonka sisällä henkilö voi valita muutamista vaihtoehdoista itselleen sopivimman kokonaisuuden.
  3. Muista viestinnän tärkeys. Hyödynnä useita kanavia ja viesti tarjottavasta tuesta selkeästi.​ Luottamusmiehillä on viestinnässä iso rooli, osallista heitä.
  4. Esimiehet tarvitsevat tukea koko YT-prosess​in ajan, varsinkin irtisanomiskeskustelujen käymisessä.
  5. Aktivoi työnhakuun nopeasti ja tarjoa apua heti irtisanomisen jälkeen​.

Älä jää sopeutustilanteessa yksin

Hyödynnä asiantuntevaa, sopeutuksen kokonaisvaltaisesti huomioivaa apuamme, joka pohjaa vankkaan kokemukseen ja parhaisiin käytäntöihin. Muotoilemme tilanteeseenne sopivia ratkaisuja irtisanottavien erilaisiin tarpeisiin, sopeutustilanteen johtamisosaamiseen ja jatkavan henkilöstön huomioimiseen. Tarkkaan valitut koulutuskumppanimme tuovat ratkaisuihin lisäsisältöä.

Lue lisää: