Jaakko Sahimaa ja Emilia Sainisalo HRM Partnersille valmentaviksi asiakkuusjohtajiksi

Vastatakseen voimakkaaseen kasvuun HRM Partners on nimittänyt kaksi uutta valmentavaa asiakkuusjohtajaa: Jaakko Sahimaa (kuvassa) ja Emilia Sainisalo.

”Keväällä tehdyt asiakashaastattelut osoittivat että HRM Partners nähdään tänä päivänä uudistuneena asiantuntijayrityksenä, jonka erityisosaamista ovat muutostilanteet, ja jolla on kyvykkyyksiä ja asiantuntemusta aidosti auttaa asiakasta”, kuvaa toimitusjohtaja Paula Kilpinen (kuvassa yllä). ”Yksi tärkeimpiä kyvykkyyksiämme on kyky rakentaa ja ylläpitää luottokumppanuuksia asiakkaittamme kanssa. Asiakkuusjohtajiemme työtä ohjaa pitkäjänteinen tavoite auttaa asiakkaittamme onnistumaan ja saamaan tuloksia. Näillä nimityksillä vahvistamme tätä kyvykkyyttä entisestään”, Kilpinen perustelee ja jatkaa: ”Lisäksi molemmat henkilöt tuovat meille merkittävää valmennusosaamista”.

Jaakko Sahimaa on organisaatiopsykologi, joka siirtyy tehtävään Terveystalosta. Hän on merkityksellisen työn johtavia asiantuntijoita Suomessa. Sahimaa on myös Meaningful Work Finland ry:n perustaja ja kirjoittaa helmikuussa julkaistavaa kirjaa työn merkityksellisyyden johtamisesta. Hän teki HRM Partnersin kanssa yhteistyötä jo viimeistellessään pro gradu-työtään työn merkityksellisyydestä. ”HRM Partners on nimennyt tavoitteekseen paremman ja merkityksellisemmän työelämän edistämisen, ja Jaakko vastaa suoraan tähän tavoitteeseen”, Kilpinen kuvaa. ”On hienoa päästä mukaan HRM Partnersin kaltaiseen ajan hermolla aktiivisesti pysyvään organisaatioon kehittämään suomalaista johtamista ja työelämää. Työelämä on muutoksessa ja murroksessa – siksi onkin tärkeää pitää jatkuvasti huolta organisaatioiden ja ihmisten riittävästä muutoskyvykkyydestä. Juuri muutostilanteiden kynnyksellä keskiöön nousevat myös kysymykset merkityksellisyydestä – mikä on olennaista, tärkeää ja merkityksellistä meille juuri nyt. Yhdessä HRM Partnersilla saamme olla auttamassa näihin kysymyksiin vastaamisessa ja tekemässä innokkaasti töitä kanssanne merkityksellisemmän työelämän eteen” Sahimaa itse kuvaa uutta haastetta. Jaakko Sahimaa aloittaa HRM Partnersilla 1.11.2019

Emilia Sainisalo vuorostaan on sosiaalipsykologi ja coach, jolla on merkittävä kokemus henkilöstöjohdon tehtävistä sekä HR4:sta että Tiedolta. Hän on toiminut viimeisten viiden vuoden aikana Tiedolla globaalissa HR Business Partnerin roolissa ja osallistunut henkilöstön kehittämiseen mm. rakentamalla Tiedon sisäistä coaching-mallia. ”Olemme viime aikoina päässeet toteuttamaan entistä enemmän myös kansainvälisiä valmennuksia, joten Emilian kokemus transformaatioprosessista globaalista toimintakentässä vahvistaa kykyämme vastata asiakkaittemme kansainvälisiin henkilöjohtamisen tarpeisiin”, Kilpinen toteaa. ” Toimintaympäristömme muuttuu alati kiihtyvällä tahdilla – ihminen ei kuitenkaan muutu. Tarvitsemme yksinkertaisuutta monimutkaisuuden keskelle sekä uudenlaista luottamusta, avoimuutta ja joustavuutta voidaksemme valjastaa kaikkien luovuuden yhteisiksi innovaatioiksi ja varmistaa näin tulevaisuuden kilpailukykymme. Haluan omalla kokemuksellani vahvistaa edelleen HRM Partnersin jo valmiiksi kovaa osaamista nykyaikaisesta kyvykkyyden johtamisesta, liiketoiminta- ja ihmislähtöisesti”, Sainisalo jatkaa. Emilia Sainisalo aloittaa HRM Partnersilla 18.11.2019.

”Elämme keskellä työelämän murrosta, joka haastaa sekä osaamista että johtamista organisaatioissa. Liikkeenjohdon ja henkilöstöjohdon kyky johtaa muutoksessa ratkaisee sen, miten henkilöstö saadaan syttymään uudistumiselle, Kilpinen kiteyttää. ”On erityisen innostavaa toimia osaamisen ja johtamisen kehittämisen valmentajana ja asiakkuusjohtajana aikana, jolloin johtamisen ja osaamisen merkitys korostuu entisestään” Sainisalo ja Sahimaa iloitsevat.

Leadership Finland- verkkolehdessä Jaakon näkemyksiä työn merkityksellisyydestä, Emilian ajatuksista lisää verkkolehdessämme myöhemmin.