Vastuullinen toiminta sopeutustilanteissa

Vastuullisuus puhuttaa lähes hypetykseen saakka. Se on noussut yrityksissä vähintään markkinoinnin ja viestinnän kärjeksi, ja monissa organisaatioissa vastuullisuus näkyy muussakin toiminnassa.

Tämä päivänä haluamme tulla kohdatuiksi työssämme ihmisinä, emme yrityksen resursseina. Työnantajamme toimintaa tarkastellessamme näemme jo kauas, toimiiko yritys vastuullisesti ja aidosti yrityksen henkilökuntaa ja johtoa sitouttaen, vai onko kyse päälle liimatusta kikkailusta.

EK:n suhdannebarometri heinäkuulta osoittaa tulevaisuuden odotusten laskeneen kaikilla päätoimialoilla. Odotukset ovat itse asiassa olleet laskussa jo yli vuoden. Yritykset ovat antaneet tulosvaroituksia, ja kauppasodan vaikutukset Suomeen vain jatkuvat. Moni yritys joutuu syksyn aikana oman strategisen uudistumisensa lisäksi talouden haastavan tilanteen takia myös sopeutustilanteiden eteen.

Nyt on totuuden paikka: vastuullisuuden puolesta puhuvien yritysten toiminta punnitaan. Miten yrityksissä johdetaan haastavia sopeutustilanteita ja kuinka niissä kohdataan irtisanottavat työntekijät? Tapahtuuko se vastuullisesti ja kestävää kehitystä tukien?

Miten varmistat vastuullisen toiminnan? Näillä pääset liikkeelle:

  1. Suunnitella ei voi liian hyvin. Miettikää perusteellisesti mikä on tavoitteenne ja miten rakennatte tulevaisuutta myös sopeutustilanteen aikana
  2. Pohtikaa asiaa kaikkien osapuolten kannalta ja kanssa 1. henkilöstö 2. asiakkaat 3. ympäristö 4. esimiehet
  3. Tehkää roadmap ja viestintäsuunnitelma.
  4. Ennakoikaa riskit ja varautukaa niihin.
  5. Huomioikaa ja osallistakaa luottamusmiehet.
  6. Varmistakaa esimiesten ja HR:n osaaminen ja tahtotila hoitaa prosessia.
  7. Varatkaa runsaasti aikaa muutoksen johtamiseen.
  8. Varmistakaa, että sopeutustilanteen ohjausryhmällä on asiantuntevaa tukea koko prosessin ajan.

Päivi Erkkilä, liiketoimintajohtaja, valmentaja

Avainsanat