Uudista organisaatiota – uudistu yksilönä

Mitä yhteistä on työelämän uudistumisella ja ilmastonmuutoksella?

No, näyttää siltä, että molemmat asiat herättävät joko paljon intohimoja tai sitten ajatellaan, ettei kosketa minua. Mielipiteitä on laidasta laitaan. On tahoja, jotka kieltävät ilmastonmuutoksen olemassaolon, vaikka faktat ovat kiistattomat. Sitten kun tulee se pakkasjakso, on helppo huutaa ”Mitä minä sanoin!”.  Työelämän muuttumisen kanssa on vähän samalla tavalla.

Meille, jokaiselle työntekijälle, muutokset näyttäytyvät tarpeena uudistaa osaamistamme. Sitä, minkä olen kokenut ydinosaamisekseni aikaisemmin, ei tulevaisuuden työelämässä välttämättä enää tarvita.

Miten sitten johtaa muutosta niin, että YT-neuvottelujen sijaan voidaan käydä Uudistumis- ja Tehostamisneuvottelut, joiden lopputuloksena vältetään irtisanomiset, ja päästään ohjaamaan uudelleenkoulutetut työtekijät uusiin työtehtäviin yrityksen sisällä?

Tulevan ennustaminen on haasteellista. Jotta muutosta voitaisiin johtaa hallitusti ja vastuullisesti, tulisi tulevaisuudessa tarvittavat kriittiset kyvykkyydet tunnistaa riittävän ajoissa. Kannattaa muodostaa muutamia skenaarioita vaihtoehtoisista tulevaisuuksista ja pyrkiä rakentamaan niiden perusteella kuvaa tulevaisuudessa tarvittavista kyvykkyyksistä.

Missä yritys haluaa olla parempi kuin kilpailijansa? Mitä osaamista se vaatii nyt ja tulevaisuudessa?

Osaamisen transformaatio

Uutta visioitaessa ja sitä rakentaessa yritetään varautua uudenlaisen osaamisen tarpeeseen, mutta ei aina olla ihan varmoja, mihin kaikkeen. Osaamisen johtamisesta on tullut yhä strategisempaa, ja sen kirkastamiseksi tarvitaan koko organisaation näkemystä siitä, millaiseksi haluamme tulla ja miten kehittyä. Sen lisäksi, että yrityksissä rakennetaan tulevaisuuden osaamisstrategioita, on myös perusosaamisesta pidettävä huolta.

Ajatus osaamisen transformaatiosta lähtee siitä, että strategiset kyvykkyydet ja osaamiset luovat pohjan organisaation talent management -työlle, jossa jokaisen henkilön motivaatio ja potentiaali tunnetaan. Jokainen on talentti omalla osaamisalueellaan ja sitä tulee vahvistaa ja kehittää. Osaamistarpeet on vietävä yksilö- ja tiimitasolle, aina yksittäisten henkilöiden tavoitteiksi saakka. Osaamisen kehittäminen onkin yrityksen tärkeimpiä ydinprosesseja.

Osaamisen johtamisessa on tärkeä löytää malleja joustavaan ja yksilökeskeiseen osaamisen kehittämiseen. Henkilöstön itseohjautuvuutta täytyy lisätä oman osaamisensa kehittämisessä ja osaamisensa jakamisessa toimivilla työssä oppimisen ratkaisuilla.

Askeleet uuteen

Toimintaympäristömme haastaa osaamistarpeita jatkuvasti, ja siksi voi olla, että henkilö tarvitsee tukea uusien tehtävien opetteluun organisaation sisällä. Tai henkilö pysyy nykyisessä tehtävässään, mutta oman organisaation osaaminen ei riitä tehtävässä uusiutumiseen. Tällöin on tunnistettava verkostot, joissa uutta osaamista voi hankkia. Tähän tarvitaan silta-ajattelua: miten varmistamme osaamisen uusiutumisen tai henkilön siirtymisen uusiin tehtäviin menestyksekkäästi.

On toki myös tilanteita, jolloin tiettyä osaamista ei kerta kaikkiaan enää tarvita, ja henkilö joutuu siirtymään pois tehtävästään. Silloinkin silta voidaan rakentaa niin, että hänen osaamisensa ja potentiaalinsa voivat kehittyä esim. yrittäjäroolissa. Ja kuka tietää, henkilö voi myöhemmin tarjota palveluitaan yritykselle oman yrityksensä kautta.

Entä minä, miten muutokseen kannattaa suhtautua?

Monet ovat ehkä ajautuneet nykyiseen työtehtäväänsä nuoruuden valintojen ja olosuhteiden seurauksena, lukkiutuneet mukavuusalueelleen, ja pysyneet turvallisessa ja tutussa työtehtävässä ilman että työtehtävä sytyttää tai tuottavuuskaan on tapissa. Muutos on myös mahdollisuus miettiä omaa osaamistaan tai työnsä merkitystä, ja löytää itselle entistä merkityksellisempi suunta, joka myös vastaa yrityksen ja toimialan tarpeisiin.

  1. Toivota robotit tervetulleiksi. Digitaalisuus on asia, jota ei voi pysäyttää vaan siihen pitää lähteä mukaan. Ilmoittaudu heti vapaaehtoisesti projekteihin, jotka liittyvät tietotyön automatisointiin. Lue asiaan liittyviä artikkeleita ja kehitä jatkuvasti osaamistasi.
  2. Mieti, että missä työssä olisit parhaimmillasi. Pohdi, missä ovat vahvuutesi ja millaisiin uusiin töihin ne parhaiten sopivat. Millaiset tehtävät sinua motivoivat? Mitä osaamista tarvitset, jotta pääset urallasi eteenpäin. Kirjaa näitä asioita ylös ja tee suunnitelma.
  3. Verkostoidu. Jokainen kohtaaminen antaa sinulle uusia ajatuksia, parhaassa tapauksessa jopa vinkin mahdollisista uusista tehtävistä. Tapaa ihmisiä myös oman työpaikkasi ja alasi ulkopuolelta.

Avainasemassa työelämässä menestymisessä tulevaisuudessa on kyky uudistaa omaa ajattelua, oppimaan oppimiskykyä sekä taitoa epäonnistua sekä siitä oppimista. Tulevaisuudessa niin työntekijä kuin yrityskin toimivat proaktiivisesti johtaen itseään eri toimintaympäristöissä. Tämä edellyttää itsensä syvällistä tuntemista, ja kykyä johtaa sekä haastaa omaa ajattelua.

HRM Partnersin valmentajat