Mistä uravalmennuksissa todella on kysymys?

Olen huolestunut. Ja iloinen.

Huolestunut olen siitä, missä yhteydessä uravalmennuksista puhutaan, ja mitä sen tällä hetkellä käytävässä julkisessa keskustelussa oletetaan olevan.

Iloinen olen siitä, että valmennusten vaikuttavuutta ylipäätään seurataan, ja odotetaan konkreettisia tuloksia, jotta palvelumuoto kehittyy.

Huolestunut olen taas siitä, että tämä (MOT:n ja A-studion tekemä) keskustelunavaus ura-/ja työnhakuvalmennuksista on jäänyt siihen. Näiden ohjelmien esille tuoma kuva uravalmennuksista oli melkoisen kapea, eikä se ottanut kantaa siihen, mistä uravalmennusten vaikuttavuus syntyy, vaan jäätiin olettamukseen, että uravalmennukset ylipäätään eivät tuota tulosta. Tarpeellista julkista jatkokeskustelua tuon kapean kuvan laventamiseksi siitä, mistä uravalmennuksissa todella on kysymys, ei ole käyty.

Siksi kutsunkin kaikki uravalmennusten eteen pioneerityötä tehneet, ja yhteiskunnassamme monia tuhansia ihmisiä muutoksissa eteenpäin hyvin tuloksin auttaneet, jatkamaan keskustelua, ja jakamaan kokemuksia uravalmennusten hyödyistä sekä tuloksia uravalmennusten vaikuttavuudesta. Minä ja me HRM Partnersilla ajattelemme aiheesta näin:

Mitä uravalmennus on?

 • yksilöllinen prosessi; räätälöity jokaisen tilanteen, tarpeen ja tavoitteen mukaan
 • tavoitteellinen ja systemaattinen; kestävän ratkaisun löytyminen kohtuullisessa ajassa
 • aikuisiän ajattelun kehittymistä tukevaa, ja tuo vaikuttavuutta työelämätaitoihin ja itsensä johtamiseen työelämässä
 • yksilöä kunnioittavaa ja arvostavaa, jokaisen oppimisen muotoja huomioivaa
 • kestävää kehitystä tukevaa vahvistamalla henkilön taitoja johtaa omaa työuraansa
 • prosessi, joka edellyttää osallistujan sitoutumista ja omaa vastuunottokykyä

Mitä uravalmennus ei ole:

 • pelkkää CV:n tekemistä ja kommentointia
 • työkirja ja luento
 • geneerinen ja pintapuolisia neuvoja sisältävä kurssi
 • pakkopulla

Se kapea kuva, mihin ohjelmissa uravalmennuksista puhuttaessa viitattiin, piti sisällään viiden päivän massavalmennuksen, johon osallistuu valmennettavia varsin erilaisista taustoista ja kovin erilaisin tarpein. Odotus vaikuttavuudesta, jota tällaisella valmennuksella on kenenkään mahdollista aikaansaada, on ollut mielestäni liian korkea.

Yli 25 vuoden kokemuksellamme sekä uravalmennus- että työnhakuvalmennuspalveluiden tuottamisesta on auttanut meitä muodostamaan hyvän käsityksen siitä, mistä tuloksellisuus syntyy, kun ihmisten kanssa muutoksessa toimitaan:

 1. yksilöllisestä tuesta ja sparrauksesta.
 2. monipuolisesta valikoimasta erilaista sisältöä ja konkreettista tukea. Yksilöllistä tavoitetta tukemaan tarvitaan erilaisia työkaluja työnhakuun ja/tai oman uran johtamiseen.
 3.  jokaisen oppimisen varmistamisesta.
 4. aidosta ihmisen kohtaamisesta ja empatiasta.
 5. ammattitaidolla johdetusta, tavoitteita kohti kulkevasta prosessista.
 6. valmennukseen osallistuvan omasta vastuusta edistää tilannettaan.

Ja niitä tuloksia:

Olemme auttaneet yli 30 000 ihmistä uralla eteenpäin. Seuraamme jatkuvasti sekä palautteita että tuloksia. Viimeisimmässä kyselyssä valmennettavista 98 % suosittelee meidän valmennuksiamme ja 96 % koki valmennuksen avulla päässeen tilanteessaan eteenpäin. 63 % löysi seuraavan uraratkaisun jo valmennuksen aikana (valmennusten pituus 2-6 kk, keskimääräinen sijoittumisaika 3,6 kk).

Päivi Erkkilä, liiketoimintajohtaja, uravalmentaja

 

Lue lisää uravalmennuksista

 

 

 

 

Avainsanat