Apua YT-tilanteeseen

Emme puhu irtisanomisten puolesta. Emme myöskään ota kantaa siihen, milloin yrityksen pitää saada irtisanoa ja milloin ei. Meidän tehtävänämme on edesauttaa sitä, että irtisanomisprosessit hoidetaan irtisanomispäätösten jälkeen mahdollisimman hyvin. Tulevien muutosten valmistelussa on liiketoiminnan ja logiikan lisäksi huomioitava myös juridiikka ja inhimilliset seikat.

Muutokset täytyy valmistella huolellisesti. Suunnittelussa tulee huomioida muutosten vaikutus esimiehiin, henkilökuntaan, asiakkaisiin ja liiketoimintaan. YT-prosessin ja irtisanomisten vaikutukset ovat merkittäviä myös jatkavan henkilöstön motivoitumiseen ja yritykseen sitoutumiseen.

Hyödynnä laajaa asiantuntemustamme:

Johdon konsultointi YT-tilanteessa

Kuinka hoitaa sopeutus- ja irtisanomisprosessi laadukkaasti?  Miten varmistaa perusliiketoiminnan jatkuminen prosessin aikana tai miten ratkaista yrityksestä lähtijöiden tukeminen? Entä kuinka varmistaa esimiesten yhtenäinen toiminta muutosprosessissa?

Konsultoimme johtoryhmää sekä HR:ää sopeutus- ja irtisanomistilanteiden suunnittelussa useasta näkökulmasta:

 • Juridisten riskien minimointi
 • Liiketoiminnan häiriöiden minimointi
 • Kokonaisprosessin hallinta
 • Jatkavan henkilöstön motivaatio ja sitoutumisen nopeuttaminen
 • Lyhyen sekä pitkän tähtäimen tuloksen varmistaminen

Esimiesten tukeminen outplacement-prosessissa

Outplacement- ja irtisanomistilanteet ovat esimiestyön vaativimpia tilanteita. Esimiehille suunnattujen valmennusten tavoitteena on

 1. tukea esimiestä johtamaan inhimillisesti ja johdonmukaisesti YT:n aikana. Käymme läpi mm. muutosprosessiin sitoutumista, yt-menettelyjen perusteita, viestinnän ja läsnäolon merkitystä ja kuinka huolehtia omasta jaksamisestaan prosessin aikana.
 2. varmistaa irtisanomiskeskustelujen mahdollisimman hyvä toteutus.

Kun irtisanottavien lukumäärät alkavat muotoutua ihmisten kasvoiksi, osaamisiksi, työsuorituksiksi ja elämäntilanteiksi, esimiesvastuun haasteet alkavat tuntua. Kenet kohtaan, mitä sanon ja miten hän sen kokee?

Ura- ja työnhakuvalmennus

Valmennuksen tavoitteena on kirkastaa henkilön ammatillista itsetuntemusta, urakehitysmahdollisuuksia sekä edesauttaa hyvän henkilökohtaisen ratkaisun löytymistä.

Osallistuja saa valmentajan sparrausta tulevan urasuunnan pohtimiseen sekä hyvät tiedot, taidot ja työkalut uuden työn hakemiseen. Valmennuksen sisältö räätälöidään aina lähtijälle sopivaksi.

Koulutuskumppaniemme kurssitarjonnasta löytyy muutosturvatilanteisiin monipuolista ammatillista osaamista tukevaa lisäkoulutusta. Uravalmennuksesta ja lisäkoulutuksesta kootaan yhdessä HR:n kanssa lähtijöille sopivat kokonaisuudet työllistymisen nopeuttamiseksi.

Kokemuksia HRM Partnersin uravalmennuksesta

 • 85 % ​koki, että valmennus auttoi merkittävästi uuden uraratkaisun löytymisessä.​
 • 100 % ​arvioi valmentajansa työskentelyn kiitettäväksi.​
 • 98 % ​suosittelee uravalmennustamme.​
 • 3,6 kk ​on keskimääräinen sijoittumisaika. ​
 • 88 % ​arvioi uuden uraratkaisunsa kiitettäväksi.​

 

Kysy tarkemmin asiantuntijoiltamme.