#WhoCares – vai välittäisinkö sittenkin?

”Itsekkyys ja välinpitämättömyys ovat tämän ajan suurimpia vihollisia.”

Näin totesi asiakkaista ja Millennial Boardin jäsenistä koostuva ryhmämme HR as a Movement -tilaisuudessa, jossa juhlistimme milleniaalien iän itsekin saavuttanutta 25-vuotiasta HRM Partnersia.

Miten päädyimme tähän ajatukseen? ”Hyvät ideat ja uudistukset tyssäävät siihen, että kaikki ajattelevat omaa etuaan”. ”Politiikassa ei saada asioita aikaan”. ”Halu ja tahto ymmärtää toisen näkökulma puuttuu”. Ilmiöllä on monet kasvot, ja kaikki yhtä haitallisia.

Yritykset eivät yllä parhaaseen mahdolliseen tulokseen, innovaatiokyky jää hyödyntämättä, ilmapiiri kärsii ja sen mukana henkilöstön motivaatio ja työhyvinvointi laskee. Tätä tuskin kukaan haluaa. Eikä tämä lisää työn merkityksellisyyttä – ei omaa eikä muiden.

Apulaisprofessori Arto O Salosen mukaan (Helsingin Sanomat 1.11.2018) onnellisuus ja merkityksellisyys ovat kaksi hyvinvoinnin ulottuvuutta. Hänen mukaansa henkilökohtainen onni on itsekeskeistä ja kestää vain lyhyen hetken. Sen sijaan merkitys on isompi asia kuin onni ja se kertoo siitä, minkä puolesta ihminen elää. Merkityksellisyys liittyy muihin ihmisiin ja siihen, mitä voimme tehdä yhdessä yhteisen hyvän eteen. Merkitys syntyy myös siitä, kun ihminen saa tunnustusta arvokkuudestaan. Omien ja toisten hyvien puolien tunnistaminen ja niiden yhteen liittäminen olisi Salosesta käsittämätön voima.

Yksi vaikuttavimmista ensi askeleista on päätös haluta ymmärtää toisen näkökulmaa. Erityisesti silloin, kun se poikkeaa omasta. Tämä pitää sisällään myös sen ymmärryksen, että maailmassa on monia ”totuuksia”, eikä välttämättä yhtään absoluuttista totuutta. Suurin väärinymmärryksen lähteistä on sekoittaa tulkinnat totuuksiin. Näkökulman vaihtamisen taito ja sitä edeltävä rakentava vuorovaikutus ja dialogi ovat sellaisia taitoja, jotka mahdollistavat vaikuttavia ja arvostavia ihmisten kohtaamisia. Ja silloin ollaan jo täyttämässä Salosen mainitsemaa tarvetta saada tunnustusta arvokkuudesta.

Tällä viikolla suomeksi julkaistussa kirjassa ”Ajatteleva johtaja” on tiivistetty johtajan kolmeksi ratkaisevaksi mentaaliseksi ominaisuudeksi tietoisuus, pyyteettömyys ja myötätunto. Kirjassa myötätunto kuvataan kykynä ymmärtää muiden näkökantoja ja käyttää sitä kannustavien tekojen katalysaattorina.

#WeCare

Päätimme meidän ryhmässä aloittaa #WhoCares – kampanjan, jossa ”ilmiannamme” välittäviä tekoja eli huomioimme niitä ihmisiä, jotka päivittäisillä pienillä suurilla teoilla näyttävät mallia välittämisestä. Näin tekeminen. Näiden tekojen esilletuominen on myös yksi muoto välittämisestä. Laitamme siis hyvän kiertämään. #ICare #YouCare

Mikä välittämisen teko teki sinuun viimeksi vaikutuksen ja annoitko siitä palautetta?

Virva Rasmussen, valmentaja ja business coach

 

Avainsanat