Vastuullisuuden vallankumouksesta mallia HR:n uudistumiselle

Hyvin perinteisesti henkilöstöhallinto on vastannut yrityksissä rekrytointiin ja palkanmaksuun liittyvistä kysymyksistä. Ikävien tilanteiden varalta on tiedetty olennainen työehtosopimuksista ja työlainsäädännöstä. Vähitellen Human Resources (HR) on alkanut myös kehittää henkilöstöä ja järjestää “tykypäiviä”.  Digitalisaation myötä työntekijät ovat päässeet itse täyttelemään pulssikyselyjä sekä omia tietojaan yrityksen järjestelmiin.

Näin kärjistetysti, ja toki poikkeuksiakin aina löytyy. Niiltä osin kuin ehkä kuitenkin tunnet pienen piston sydämessäsi, olet varmasti samaa mieltä siitä, että nykypäivän työelämässä tämä ei riitä mitenkään. On aika vapauttaa HR tukifunktion kahleista.

Miksi muutos tarvitaan nyt? Työelämän ja työn tulevaisuudesta puhutaan jatkuvasti. Milleniaalit tulevat ja he ovat sellaisia ja sellaisia. Kuitenkin uusi, erilainen työelämä on jo täällä tänään. Sukupolvien vaihtumisella on toki merkityksensä, mutta liian usein unohtuu, että yritysten ulkoinen toimintaympäristö on hyvin erilainen kuin mitä se oli viisi, kymmenen tai 15 vuotta sitten.

Sama pätee tulevaisuuteen katsoessa: nykyisten yritysten toimintaympäristö ei ole enää viiden vuoden päästä samanlainen kuin tänään. Tällaisessa maailmassa ihmisten, motivaation ja osaamisen merkitys korostuu. HR:n arvo kasvaa, kun se omaksuu vahvemman roolin ihmisten yksilöllisen kasvun mahdollistajana. Tämä taas auttaa yritystä kasvamaan kestävämmäksi suhteessa tulevaisuuden muutoksiin.

Strateginen HR tekee yrityksen muutosta parhaimmilaan kaksi askelta edellä. Omien ihmisten kyvykkyyksiä kehitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin – ja suurin oppiminen tapahtuu ihmisten nykyisten roolien sisällä oikeiden projektien ja työtehtävien kautta. Mikäli yritys päättää laajentaa tai pivotoida toimintaansa uuteen suuntaan, on HR:llä keskeinen rooli tarvittavien osaajien löytämisessä. Ja jatkuvasti taustalla ihmisammattilaiset auttavat kaikkia yrityksessä rakentamaan yhteistä kulttuuria haluttuun suuntaan.

Tämä vaatii HR:ltä myös aiempaa enemmän: on pystyttävä tulemaan osaksi yrityksen arkea ja jokapäiväistä toimintaa. Samoin sen on näytettävä kuinka investoinnit ihmisiin muuntuvat tulokseksi viivan alle. Uudet työkalut ja palvelut voivat tukea tässä työssä, mutta todennäköisesti koko yrityksen on uudistuttava. Mitä jos esimerkiksi jokaisen projektin osalta yritys ymmärtäisi rahallisen tuloksen ja asiakkaan saaman hyödyn lisäksi myös omien ihmisten projektissa tapahtuneen kasvun?

Tarvittavaa muutosta voi havainnollistaa vertaamalla sitä kuluneen vuosikymmenen aikana tapahtuneeseen kehitykseen yritysten vastuullisuudessa ja toiminnan vaikutusten ymmärtämisessä. Nykymaailmassa vastuullisuus ei ole enää satunnaisia sponsorointitekoja saatikka yhteiskuntasuhteiden ja viestinnän vastuulla. Se leikkaa koko yritystoiminnan läpi ja on osa liiketoimintaa.

Edelläkävijyys yleensä kannattaa. Unilever on tästä hyvä esimerkki. Yrityksen vastuulliset brändit ovat kasvaneet tuplasti muita tuotekategorioita nopeammin.

Kuinka sinä nostat yrityksesi HR:n uudelle tasolle? HRM Partnersin 25-vuotisjuhlatilaisuudessa ideoitiin tapoja lähteä viemään HR:ää uudelle tasolle. Yksi syntyneistä kampanjoista kulkee sloganilla “No mikä ettei!”. Tätä ajatusta saa vapaasti hyödyntää. Onnistujille on luvassa roppakaupalla lisää vastuuta organisaation menestyksestä, kunniaa ja paljon mukaan haluavia ihmisiä. Kenties tärkeintä on, että muutos voi saada maanantait maistumaan aiempaa paremmalta.

Robert Torvelainen, jäsen, Millennial Board
Kuva: Daniel Jyllikoski

Avainsanat