Työhaastattelutilanne jännittää – mitä tehdä?

Yksi työnhaun jännittävimmistä tilanteista on haastatteluihin osallistuminen. Haastattelutilanteessa pelissä voi olla unelmatyöpaikkasi – vähempikin nostaa hien pintaan ja saa kädet tärisemään.

Jännittämistä voi tarkastella kolmen ominaisuuden kautta:

  1. fysiologinen vireytyminen, esim. sykkeen ja hengitysrytmin kiihtyminen,
  2. oma kokemus ja vireytymisestä tehty tulkinta, esim. pelon tunne tai ahdistavat ajatukset, sekä
  3. käyttäytyminen, esim. katsekontaktin välttely.

Tietoisuus näistä ulottuvuuksista ja niiden välisistä suhteista auttaa jännittämisen hallitsemisessa. Kun havaitsee jännittämisen ensimmäisen fysiologiset merkit, kuten sykkeen kiihtymisen, kannattaa kiinnittää huomiota omaan tulkintaan tilanteesta: alkaako mielessä liikkua ahdistavia ajatuksia ja pelkoa epäonnistumisesta? Vireytymisen kun voi tulkita myös positiivisesti: sopivasti jännittyneenä olet hereillä ja tarkkana, mikä edesauttaa suoriutumistasi. Nämä erilaiset sisäiset tulkinnat – ”olen epäonnistumassa” vs. ”olen skarppina” – tuottavat hyvin erilaista käyttäytymistä, joka näkyy ulospäin!

Huolellinen valmistautuminen on tietysti kaiken a ja o jännittämisen hallitsemisessa ja ylipäätään haastattelussa menestymisessä. Jäsentele etukäteen, millaisia kysymyksiä haastatteluissa tulee eteen ja miten niihin vastaat? Entä millaisia kysymyksiä kannattaa itse esittää työnantajalle?

Haastattelutilanteissa kyse on vuorovaikutuksesta, joka tarjoaa CV:tä ja hakemusta enemmän liikkumavaraa ja tilaa itsestä kertomiselle, mutta silloinkin punaisen langan säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää.

Videohaastattelut ovat vielä aivan oman lajinsa. Tyypillisesti niissä haastattelija on tallentanut katsottavaksi 2-5 kysymystä, joihin vastaat kuvaamalla itsestäsi videopätkät. Tällöin pystyt rauhassa miettimään ja harjoittelemaan vastauksiasi, mutta haasteeksi nousee usein luonnollinen esiintyminen videolla. Miten puhua niin, että vastaus kuulostaa luontevalta, ei ulkoa opetellulta tai paperista luetulta?

Yllätyksiä tulee aina vastaan ja kaikkeen on mahdotonta varautua, mutta haastatteluissakin menestyksen avain on huolellinen valmistautuminen ja harjoittelu. Esimerkiksi hakemukseen ja CV:hen kirjoitetut virkkeet eivät välttämättä kuulosta luontevilta puhuttuina, joten haastattelutilanteita on tärkeää harjoitella etukäteen.

Korostan tässäkin yhteydessä hyvän itsetuntemuksen tärkeyttä työnhaussa. Kun on ensin selvittänyt itselleen omat vahvuutensa ja tietää, mitä haluaa, on niistä helpompi kertoa luontevasti haastattelutilanteessa.

Katariina Köykkä, joka sparraa valmennettaviamme mm. F2F- ja videohaastatteluihin 

 

Avainsanat