Pääomasijoittajia kiinnostaa People side of M&A

Pääomasijoittajat ry:n ja HRM Partnersin yhteinen aamuseminaari pidettiin 4.10. Neljän asiantuntijapuheenvuoroa käsitteli eri näkökulmista teemaa

Onnistunut yritysjärjestely – the People side of M&A

“The Private Equity firm that solves the human puzzle in buyouts will be a front-runner.”*

Tiedämme lukuisista tutkimuksista, että enemmän kuin puolet sellaisista suurista muutoksista, jotka herättävät ihmisissä epävarmuutta (esim. M&A ja näissä integraatioprosessit), eivät saavuta niille asetettuja tavoitteita tai peräti epäonnistuvat. Tai saavuttavat tavoitteensa huomattavalla viiveellä. Tiedämme myös, että suurin syy liittyy tuohon human puzzle´iin.

”Pääomasijoittaja miehittää kunkin yhtiön parhailla mahdollisilla asiantuntijoilla, niin hallituksessa, johdossa kuin neuvonantajina. Pääomasijoittaja myös varmistaa, että kaikilla näillä on katse pallossa ja varmasti samassa pallossa.”**

Näin tilaisuudessa puhunut Timo Leino neuvoo, että on tärkeää käyttää parhaita mahdollisia asiantuntijoita.  Tämä on hyvä huomioida jo DD-vaiheessa sekä haltuunoton ja integraation suunnitteluvaiheessa.

Hiljaiset voimat kolaroivat

Aamuseminaarissamme 4.10.2018 professori Satu Teerikangas (TkT) Turun Yliopiston Kauppakorkeakoulusta kertoi väitöskirjatutkimuksensa perusteella, miten ns. hiljaiset voimat organisaatiossa kolaroivat ja aiheuttavat haasteita varsinkin integraatiovaiheessa. Näitä pinnan alla vaikuttavia hiljaisia voimia ovat esimerkiksi ostavan organisaation (tai pääomasijoittajan) ja ostettavan organisaation henkinen tila ja kulttuuri sekä näiden yhteensopivuus tai sopimattomuus. Vaikeita asioita havaita, saati tutkia, ilman vankkaa people side-asiantuntemusta.

Muutoksen viitekehys

HRM Partnersin toimitusjohtaja, KTT Paula Kilpinen toi käytännön viitekehyksen edellä mainittujen asioiden selvittämiseen ja hyödyntämiseen M&A- ja integraatiotilanteissa:

  1. Mindset – prosessiin osallistuvien ihmisten asenteet ja persoonallisuudet
  2. Kompetenssit – yksilö- ja tiimitason osaaminen
  3. Kulttuuri – arvot ja käyttäytyminen
  4. Kyvykkyydet – organisaatiotason osaaminen, järjestelmät ja prosessit, tieto

Ja kaikki tämä huomioiden konteksti, jossa yritys toimii.

Paula toi myös esille sen havainnon, että tänä päivänä yritysostoilla hankitaan usein nimenomaan kyvykkyyksiä ja osaamista kuin markkinaosuutta tai maantieteellistä laajenemista kuten aiemmin. Seminaarin jälkeen Paula ja Satu jäivät vielä pohtimaan mitä Integraatiokyvykkyydet voisivat olla. ”Tutkimuksen paikka”, totesivat.

Kokemuksen rintaäänellä

HRM Partnersin hallituksen puheenjohtaja Staffan Kurtén jakoi kokemusperäisiä ajatuksia muutoksen johtamisesta – jota integraatio mitä suurimmassa määrin on. Tarvitaan selkeä perustelu sille, miksi tämä tehdään ja mikä muuttuu paremmaksi. Selkokielellä, jotta viesti on helppo kommunikoida kaikille sidosryhmille samansisältöisenä, vaikka eri sanoin ja eri kanavissa. Laadi lisäksi purpose and meaning -tarina, osoita synergiat ja best of two worlds, auditoi johtoryhmä(-t), valitse avainhenkilöt oikeille paikoille, tunnista yrityskulttuuri ja hiljaiset voimat, johda oman esimerkin avulla jne. Henkilöstölle tärkein kysymys on kaikessa yksinkertaisuudessaan ”Miten minun käy?”.

Kolme K:ta

Lopuksi Nordhavenin hallituksen puheenjohtaja ja lukuisia M&A tilanteita itse kokenut ja pääomasijoittajana toteuttanut Timo Leino jakoi omia kokemuksiaan. ”Omakohtainen kokemukseni on, että pääomasijoittajan menestys perustuu kolmeen K:hon – kurinalaisuus, katse pallossa ja kiire”. Timo kehottikin paikalla olleita pääomasijoittajia käyttämään hyviä asiantuntijoita ”on the People side of M&A”, viimeistään DD- ja integraatiovaiheissa.

Tai kuten Gary Hamel (London Business Schoolin professori) sanoi Nordic Business Forumissa taannoin: “Today´s earnings only is a poor prediction of the earnings of tomorrow”.

Vuorovaikutteisia luentoja seurasi Q&A ja hyvä keskustelu.

 

Staffan Kurtén
hallituksen puheenjohtaja
HRM Partners Oy

 

*an anonymous senior private equity professional in a joint research project by University College London and Mercuri Urval International, tekijöinä prof. Satu Teerikangas et al. (2012)

** hallituksen puheenjohtaja Timo Leino blogissaan DIF:n saitilla (Directors´ Institute Finland)