#NoMikäEttei – #Munasin

Juhlistaaksemme 25-vuotiasta milleniaalia – HRM Partnersia – vietimme inspiroivan, ajatuksia herättävän ja hauskan iltapäivän asiakkaidemme ja Millennium Boardilaisten kanssa.

Halusimme luoda yhdessä uutta ja katsoa vahvasti tulevaan. Oli mahtavaa nähdä, miten paljon ennakkoluulottomuutta, heittäytymistä, energiaa, naurua ja uuden oivaltamista yhdessä työskentely saikaan tilassa syntymään.

Itselläni oli ilo toimia yhden innostuneen ja inspiroivan pöytäseurueen isäntänä. Pöytäryhmät päättivät ensi vaiheessa, mikä on haaste, mihin eniten haluamme saada aikaan muutosta.

Meillä teemaksi valikoitui pelko uudistua. Koimme, että epäonnistumisen pelko estää ihmistä usein lähtemästä rohkeasti uudistumisen polulle. Lisäksi uudistumisen paine tulee usein etenkin ulkoapäin – saamme jatkuvalla syötöllä käytäntöön vietäväksi uusia toimintatapoja, järjestelmiä ja toimenkuvamuutoksia ulkoa annettuna. Ihmisen sisäinen motivaatio ei pääse syttymään, kun ei itse ole ollut ideoimassa uutta.

Uudistumisen jarruna on usein myös liiallinen suunnitelmallisuus ja varovaisuus – laaditaan loputtomia bisnesplänejä ja riskianalyysejä, kunnes momentum uudelle on jo ohi.

Mikä lisää uudistumishinkua?

Organisaation kulttuurin täytyy ennen kaikkea tukea ketterää uudistumista – tarvitaan luottamuksen ilmapiiri, jossa on lupa kokeilla uusia ideoita ja ennen kaikkea myös lupa epäonnistua.

Peräänkuulutimme myös yhdessä uudistumista – vastuuta ei vain omasta, vaan yhteisestä motivaatiosta uuden luomiseen ja yhdessä oppimiseen.

Hastageinä kiteytimme tahtotilamme #KokeilunKautta #AinaVoiYrittää ja #PaloKokeillaYhdessä. Yksi eniten innostusta aikaan saaneista pöytämme hastageistä oli #Munasin – kuvaten rohkeaa yrittämistä ja siihen väistämättä välillä kuuluvien mokien reipasta jakamista muillekin.

Luottamuksen ilmapiiriin kuuluu myös laajemmassa mittakaavassa luottamus siihen, että oma työpaikka säilyy, vaikka AI:n ja robotiikan avulla tehtävät muuttuvatkin. Työnteko täytyykin nähdä nyt ja tulevaisuudessa ensi sijassa ongelmanratkaisuna, ei samojen tehtävien toistamisena.

Osaatko oppia?

Tulevaisuus tuo tullessaan lukuisia uusia osaamistarpeita, joita emme mitenkään vielä pysty ennakoimaan. Menestyminen vaatiikin tänä päivänä ja erityisesti tulevaisuudessa ennen kaikkea oppimaan oppimisen taitoja. Milleniaalit ovat tämän jo sisäistäneet – heille kyky jatkuvaan oppimiseen ja uudistumiseen tuo turvallisuutta.

Tärkeimmäksi kriteeriksi esimerkiksi uusille rekrytoineille nouseekin juuri oppimiaan oppimisen taidot ja uudistumiskyvykkyys. Muistetaan siis harjoittaa aktiivisesti näitä taitoja; mennään tilanteisiin aina asenteella #NoMikäEttei ja uskalletaan myös jakaa mokia: #Munasin. Haastoimmekin tilaisuudessa itsemme ja toisemme toimimaan jatkossa #NoMikäEttei -lähettiläinä – jakamaan tätä vapauttavaa ja taatusti tavoittelemisen arvoista mindsettia ympärillemmekin.

Kirsi Maste, asiakkuusjohtaja, valmentaja

Avainsanat