HRM Partners 25 vuotta: merkityksellistä työtä muutoksen aallonharjalla

HRM Partners: 25 vuotta merkityksellistä työtä muutoksen aallonharjalla

HRM Partnersin toinen perustaja Staffan Kurtén ei koskaan kuvitellut, että hänessä olisi yrittäjän DNA:ta.

”Kun sain potkut, aloin arvioida ominaisuuksiani uudestaan ja nähdä ne uudessa valossa. Tässä nyt ollaan, 25 vuotta yrittäjänä”, Kurtén sanoo.

Kurténin irtisanomisesta syntyi HRM Partners Oy, alan edelläkävijä – kymmeniä tuhansia johtajia ja asiantuntijoita suomalaiseen työelämään valmentanut yritys. Itsensä johtaminen, ihmisten ja muutosten johtaminen ja outplacement-valmennukset ovat edelleen tärkeimpiä teemoja, joiden ympärille HRM Partnersin toiminta rakentuu.

Staffan Kurtén on yksi niistä, jotka toivat irtisanottujen uudelleensijoittumiseen tähtäävän outplacement-liiketoiminnan Suomeen vuonna 1987. Silloin irtisanotuksi joutuminen oli vielä monelle niin suuri häpeä, että he eivät halunneet kertoa siitä edes kotona.

Suuri lama 1990-luvun alussa mullisti perinteiset työelämän rakenteet. Luottamus perinteisesti pitkän työuran taanneiden pankkien ja telakoiden kaltaisiin suuriin työllistäjiin horjui. Enää ei voinut luottaa siihen, että firma huolehtii työntekijöistään loppuun asti. Ihmisten täytyi ottaa suurempi vastuu omasta elämästä.

Staffan Kurtén työskenteli outplacement-liiketoimintajohtajana toisen palveluksessa viisi vuotta, kunnes hänelle vuonna 1993 kävi niin kuin monelle hänen valmentamalleen johtajalle oli käynyt. Staffan ei saanut jatkaa tehtävässä, jonka koki omakseen. Hän ei jäänyt surkuttelemaan tilannetta, vaan kumppaniksi löytyisi samanlaisen ajattelumaailman omaava Fred Kosk. Syntyi HRM Partners Oy.

”Löysin itsestäni yrittäjän, jolla on missio rakentaa parempaa johtamista Suomessa”, Staffan sanoo.

Tuhansia tarinoita, onnellisempia ihmisiä

Vaikka HRM Partners on tunnettu johdon, esimiesten ja asiantuntijoiden kehittäjänä, laajempi joukko ihmisiä on tutustunut HRM Partnersin valmennuksiin henkilökohtaisen muutoksen hetkellä. Yritys on myös valmentanut tuhansia ja tuhansia esimiehiä työelämän vaativimpiin tilanteisiin: kohtamaan ihmisiä irtisanomistilanteessa.

”Uskomme HRM Partnersissa, että ihmisissä on enemmän potentiaalia ja mahdollisuuksia kuin mitä he itsekään tietävät. Arvostamme aitoja kohtaamisia ja tavoitteenamme on kohdata ihminen ihmisenä, rehellisesti, avoimesti, luonnollisesti.”

Staffan Kurténin mukaan erilaiset uravalmennukset tarjoavat ihmiselle pysähtymishetken. Pysähtyminen, reflektio, itseanalyysi (tai surutyö irtisanomisen jälkeen) kestää yksilöstä riippuen lyhyemmän tai pidemmän ajan. Minkälainen minä oikeasti olen? Mitä uutta haluan löytää? Mitä merkityksellinen työ tarkoittaa minulle? Sen jälkeen on aika käydä käsiksi kysymykseen ”miten” ja muuttaa aikomukset toimenpiteiksi.

”Valmennuksessa oppii itsestä asioita, joita ei ole osannut järjestellä, todentaa, sanoittaa tai hyödyntää”, Staffan sanoo.

Moni toteaa, että valmennuksen myötä itsensäjohtamisen taidot ovat kehittyneet, samoin työelämätaidot yleisemminkin.

Ihminen kohdataan valmennuksessa kokonaisuutena, ja sillä saattaa olla vaikutuksia muihinkin elämänalueisiin.

”Olemme olleet luomassa tuhansia onnellisia tarinoita, kun ihmiset ovat kehittyneet työssään tai löytäneet uuden urapolun”, Staffan toteaa. ”Suurin osa on jälkeenpäin kauhean tyytyväinen muutokseen. Monelle jopa potkut ovat lopulta olleet parasta, mitä elämässä on tapahtunut.”

Kuvailet, että monelle potkut ovat olleet parasta, mitä elämässä on tapahtunut. Kerrotko nyt tässä itsestäsikin, Staffan Kurtén?

Kysymys pysäyttää Staffanin.

”Kyllä. En usko, että olisin löytänyt tällaista työelämäntehtävää muuten. HRM Partners tekee edelleen asioita, jotka vaikuttavat ihmisiin, yrityksiin, yhteiskuntaan ja Suomeen. Parhaimmassa tapauksessa ihmiset ovat meiltä lähtiessään pikkuisen onnellisempia. Maailma, työelämä ja ihmiset muuttuvat kuitenkin kovaa vauhtia. Niin myös HRM Partners tekee”

Työllä on merkitystä

HRM Partners on mittavalla panoksellaan onnistunut uudistamaan työelämää ja ihmisten johtamisen kulttuuria Suomessa.

Kahdenkymmenenviiden vuoden aikana arvopohjaiset teemat ovat nousseet vahvasti esiin ja ihmisten johtaminen on noussut johtamisen keskiöön. Osaamisen kehittämisestä on tullut yhä laaja-alaisempaa ja Itsensä johtamisen merkitys on ymmärretty. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat kehittäneet työelämätaitojaan valmennuksissa, business coaching on ymmärretty vaikuttavaksi kehitysmenetelmäksi ja outplacement-valmennukset ovat tulleet yhä useamman saataville.

”Tekemämme työ on ollut yhteiskunnallisesti merkityksellistä. Se on ollut merkityksellistä asiakkaille, valmentamillemme ihmisille ja omalle henkilöstölle”, Staffan Kurtén sanoo.

”Pysähdyimme kaksi vuotta sitten miettimään mikä on olemassa olomme tarkoitus, meidän oma purpose”, HRM Partnersin toimitusjohtaja Paula Kilpinen kuvaa. ”Yhteiskunnan agendalla on työllisyyden parantaminen ja työn tuottavuuden lisääminen. Uskomme että paras keino kasvattaa työn tuottavuutta on lisätä työn merkityksellisyyttä. Visioimme työelämän, jossa jokainen kokee tekevänsä merkityksellistä työtä. Syntyi myös johtotähtemme: Työllä on merkitystä.”

Työelämä on kovassa murroksessa teknologian ja globalisaation vaikutuksesta ja myös HRM Partnersin toiminta kattaa laajasti työelämän murroksen eri ilmiöt. Kilpinen kuvaa HRM Partnersin hahmottavan työelämän murroksen viiden eri teeman kautta:

  • Työ ja sen muoto muuttuvat
  • Työn merkitys muuttuu
  • Kyvykkyys- ja osaamistarpeet ovat murroksessa
  • Johtaminen ja organisaatiorakenteet uudistuvat
  • Itsensä johtamisen lopullinen läpimurto

Näiden muutosten seurauksena myös työn merkitys muuttuu. Merkityksellinen työ ja yksilölliset polut korvaavat lineaariset työurat, ekosysteemit ja verkostot vuorostaan perinteiset hierarkiat.

”Kun olemme kahdenkymmenenviiden vuoden aikana olleet mukana äärimmäisissä muutostilanteissa ja kohdanneet ihmiset herkimmillään heidän vaikeimpina hetkinä, on siitä kokemuksesta ammennettavaa kaikkiin eri muutostilanteisiin”, Paula Kilpinen sanoo.

Katse tulevaisuuteen – millenniaalien aika

Yhteiskunnallisella tasolla moni asia on muuttunut siitä, kun HRM Partners aloitti toimintansa vuonna 1993. Nyt irtisanomisista ja muista erotilanteista voidaan jo puhua avoimesti ja outplacement-palveluista on tullut lakisääteistä. Muutoksen kaari on vaikuttava.

”Kokonaisuudessaan työelämän asenneilmasto on muuttunut parempaan suuntaan”, Staffan Kurtén toteaa. ”HRM Partners ja muut alamme yritykset ovat rakentaneet parempaa työelämää kymmenille ja kymmenille tuhansille ihmisille.”

Staffanin mukaan uudet johtamistavat näkyvät erityisen selvästi start up -yrityksissä, joissa on paljon nuoria ihmisiä. Tietokoneruudun eteen syntyneet millenniaalit ajattelevat eri tavalla kuin ne, jotka ovat syntyneet kynä kädessä.

”Millenniaalit ovat tyypillisesti näkemyksellisiä, rohkeita ja innovatiivisia 20 – 35 vuotiaita aikuisia. Heidän sukupolvensa on uudistanut työn tekemisen tapoja kenties enemmän kuin aiemmat sukupolvet koskaan. He ovat rehellisiä, aitoja ja haastavia – eivätkä halua polkea paikoillaan. Heillä on ennennäkemätön halu kasvaa ja kehittyä, tehdä merkityksellistä työtä. Työn sisältö on tärkeämpi kuin status tai raha”, Paula Kilpinen jatkaa.

Myös kaksikymmentäviisi vuotta täyttävää HRM Partnersia voi hyvällä syyllä kutsua millenniaaliksi. Yrityksen rekrytoinnit on tehty huolella ja sen palvelukseen on aina valikoitunut näkemyksellisiä ja rohkeita ihmisiä, jotka jakavat yrityksen perustajien arvomaailman.

”HRM Partnersin heimon kaikille työntekijöille on tyypillistä se, että he haluavat kasvaa ja kehittyä, tehdä työtä, jolla on merkitystä”, Paula korostaa.

”HRM Partners on aina pyrkinyt siihen, että kuka tahansa voisi todeta, että tämä on hyvä yritys. Kuka tahansa – asiakkaat, oma heimo eli henkilöstö, kilpailijat, yhteiskunta, media, verottaja…” Staffan Kurtén kuvaa.

Edelleen tämä ajatus on HRM Partnersin ydintä, sen sanoitus vain on muuttunut. ”Se, että yrityksen tekemillä asioilla on aidosti merkitystä ja vaikutusta, on ollut tärkeämpää kuin se että tehdään rahaa. Raha on seuraus”, Staffan sanoo painokkaasti.

Yrityksellä pitää olla itseään suurempi tarkoitus, toisin sanoen sen tulee olla olla purpose-driven. Tämä on noussut keskeiseksi teemaksi eri businesseminaareissa, viimeksi Nordic Business Forumissa. ”HRM Partners on toiminut näin jo 25 vuotta ja on siten ollut edelläkävijä myös tässä ajattelussa”, Paula toteaa.

”Haluamme jatkaa työtämme paremman työelämän eteen ja katsomme optimistisina tulevaisuuteen. Siksi halusimme juhlistaa 25 vuottamme työpajoin yhdessä asiakkaittemme ja milleniaalien kanssa teemalla HR Movement – katse tulevaisuuden työelämään”, Paula Kilpinen kuvaa. ”Tulevaisuuden entistä merkityksellisempi työelämä luodaan yhdessä.”

Teksti: Minna Sütö