Osaksi johtaja-ja erosopimuksia: palvelumuotoillut valmennusratkaisut työsuhteen päättyessä

Työsuhteen päättyessä tarjottava yksilöllinen valmennus muutoksen tueksi on luonteva osa yritysten vastuullista ja työnantajamielikuvaa tukevana toimintaa. Haluamme olla luomassa erinomaista työntekijäkokemusta haastavassakin erotilanteessa.

Olemme uudistaneet johtajille ja ylimmille toimihenkilöille suunnattuja outplacement/uravalmennus -palveluitamme. Rakennamme uravalmennuksesta palvelumuotoilun keinoin kullekin henkilölle nimenomaan hänen tavoitteitansa vastaavan kokonaisuuden. Uravalmennuksemme ovatkin kokonaan räätälöityjä ja aidosti yksilöllisiä, ja niiden kautta tähdätään merkitykselliseen ja mielekkääseen uraratkaisuun, jota voidaan pitää hyvänä urakehityksenä.

Alkukartoituksen ja tavoiteasetannan jälkeen valmennettava ja uracoach muotoilevat yhdessä yksilöllisen valmennusratkaisun, jossa voi olla osia myös laajan kumppanijoukkomme tarjonnasta.

Henkilökohtaisen työhaun tukemisen lisäksi yksilöllinen uravalmennusratkaisu voi sisältää asiantuntijatukea esimerkiksi johtajana kehittymiseen, osaamisen brändäykseen, hyvinvointiin, yrittäjyyteen tai koulutuksen avulla tapahtuvaa osaamisen kehittämiseen. Tai vaikkapa talent-kartoituksen.

Tyypillisimpiä valmennuksen lähtökohtia/painopisteitä ovat:

  1. Miten tässä näin kävi?
  2. Miten pääsen uuteen työhön kiinni nopeasti?
  3. Miten onnistun vaihtamaan alaa?
  4. Miten uudistun ja löydän itselleni merkityksellisen ratkaisun?
  5. Tiedän, millaiseen rooliin soveltuisin parhaiten. Osaanhan markkinoida ja tunnistaa tarpeeksi omaa osaamistani?

Johdamme valmennettavaa läpi muutoksen

Olemme muutoksen johtamisen ammattilaisia ja tiedämme mitä muutosprosessin eri vaiheissa tarvitaan. Oma henkilökohtainen uravalmentaja tukee ja sparraa valmennettavaansa tavoitteiden kirkastamisessa, eri tukimuotojen valinnassa ja toiminnan suunnittelussa. Valmennettava vastaa tuloksista, ja me vastaamme valmennusprosessin johtamisesta kohti tavoitetta.

Lue lisää uracoachingista