Minne outplacement hävisi?

Tämän päivän työelämässä on kaikenlaisia työllisyyttä edistäviä valmennuksia. On työnhakuvalmennusta, työllistymistä edistävää valmennusta, uudelleentyöllistymisvalmennusta, xxxxx koulutusta jne. Tärkeitä asioita kaikki. Edistävät ihmisten siirtymistä mahdollisimman nopeasti työstä toiseen mahdollisimman lyhyen työttömyysjakson jälkeen.

Mutta entä jos ihmisen tarve ja halu onkin hyvä sijoittuminen. Sellaiseen työhön, jota hän pitää merkityksellisenä ja mielekkäänä, ja joka edistää hänen työelämätyytyväisyyttään, ja antaa hänelle edellytykset työssä onnistumiseen ja loistamiseen – urakehitykseen? Kun tärkein ei olekaan nopea sijoittuminen vaan kestävän ratkaisun löytäminen ja pieni onnellisuuden tunteen kasvu.

Yhteiskunnan näkökulmasta mahdollisimman lyhyet työttömyysjaksot ja nopea paluu veronmaksajaksi on luonnollinen tavoite. Työelämän pitääkin kehittyä dynaamisempaan suuntaan, jossa samalla kun irtisanomiskynnystä hiukan lasketaan myös rekrytointikynnystä pitää laskea. ”Between-jobs”-elämänvaiheelle tulee luoda monipuolisempia yhteiskunnallisia ja yksityisiä palveluja. Outplacementissa ihmiset haluavat myös saada tukea eheytymiseen eron jälkeen, oppia tuntemaan itsensä paremmin, oppia itsensä johtamisen taitoja, oppia paremmiksi ihmisjohtajiksi, kehittää työtekijätaitojaan, miettiä uravaihtoehtojaan pidemmällä tähtäimellä, miettiä tulevia eläkeratkaisujaan, pitää hiukan ohjattua sapattia ja kerätä voimia seuraavaa työelämämaratonia varten jne.

Minne outplacement hävisi?

Ei se outplacement minnekään ole hävinnyt. Uravalmennukseksi ja uracoachingiksi me sitä kutsumme ja itsensäjohtamisen teemaa siinä keskeisenä (mindset, skillset, toolset). Yritykset jotka oikeasti kantavat huolta hyvien ihmistensä jatkourasta eron jälkeen ymmärtävät tämän. Yritykset jotka haluavat kehittää ihmisiään näissä asioissa ilman mitään eroaikeita ymmärtävät tämän. Outplacement on vahvalle psykologiselle perustalle rakennettu systemaattinen konsepti, joka taipuu moneen työelämätilanteeseen. Se vaatii toki ammattitaitoa ja elämänkokemusta valmentajalta ja tilanteeseen sopivaa uudelleennimeämistä ja palvelumuotoilua. Pelkkä työnhakuvalmennus on enemmän työnhakutaitojen opettelemista (toolset). Nämäkin taidot keskeisiä ja tärkeitä kun ihminen haluaa työllistyä uudelleen nopeasti.

Uravalmennus/uracoaching (joskus outplacement) eri muodoissaan on merkityksellistä, vaikuttavaa ja yhteiskunnallisesti tärkeää toimintaa. Outplacement ei häviä. Se muuttaa muotoaan.

Staffan Kurtén
hallituksen puheenjohtaja, perustajaosakas, coach

Avainsanat