Yhdessä oivaltaminen – ryhmäcoachingin parhaita hetkiä

Ryhmäcoaching on yksilöllistä coachingia ryhmässä.  Parasta siitä on se, että yhden ihmisen oivallus leviää laajalle ja erilaistuu riippuen siitä, kuka sitä tulkitsee ja seuraa. Olen saanut työssäni ohjata useita coachingryhmiä vuosien varrella; ohessa kaksi esimerkkiä mieleen jääneistä tilanteista.

Eräässä yrityksessä esimiesten coachingryhmän lähtökohta oli ehkä vähän ongelmalähtöinen.  Asiakasyritys oli ottanut yleiseksi teemaksi esimiesten kyvyn ottaa puheeksi mm. alisuoriutumista ja ongelmallista käyttäytymistä organisaatiossa. Olin ohjaajana ensin vähän huolissani, miten varmistamme luottamuksellisuuden ja ratkaisukeskeisyyden asioiden käsittelyssä. Siksi panostinkin alussa erityisesti ryhmän toiminnasta sopimiseen ja sitoutumiseen. Huoleni oli kuitenkin turha. Vaikeiden asioiden esille nostamisessa esimiehet olivat suoria mutta hienotunteisia. Istunnoista syntyi avoimia ja toisia tukevia hetkiä. Ratkaisuja ja rohkaisua annettiin ja saatiin. Parasta on kuitenkin se, että tapasin juuri esimiehen, joka oli ollut ryhmässä mukana. Hän sanoi saaneensa noista ryhmätapaamisista todella paljon ja sanoi, että vieläkin muistelee ja hyödyntää noita keskusteluja. Vaikuttavaa coachingia siis! Noista tapaamisista on jo ainakin viisi vuotta aikaa!

Eräässä tuotantoyrityksessä tarjottiin esimiehille coachingia osana valmentavan esimiesohjelman kokonaisuutta.  Esimiehet eivät kaikki tunteneet toisiaan, mutta olivat saman prosessin eri päissä työtänsä tekeviä tiiminvetäjiä.  Kun jokainen vuorollaan oli keskushenkilönä ja toi esille haluamansa teeman, oli suorastaan riemastuttavaa nähdä, miten osallistujien silmät avautuivat näkemään prosessin kokonaisuutta. Oivallettiin, että se mitä joku tekee vaikkapa labrassa hyvin tai huonosti, heijastuu suoraan prosessin loppupäähän tai vaikkapa läpimenoaikoihin. Ryhmässä syntyi konkreettisia ideoita, miten toimintaa muuttamalla vaikutetaan tekemisen laatuun ja sujuvuuteen. Ja miten osataan toimia paremmin yhdessä, nyt kun tunnetaan paremmin toisia. Tässä esimerkissä coaching oli sujuvoittava tekijä kohti leaninpää tekemistä.  Konkreettista ja hyödyllistä.

Viimeviikkoisen Coaching-viikon kunniaksi olemme tuoneet esille erilaisia tilanteita ja näkökulmia blogeissamme.

Mikäli toimit HR- tehtävässä ja olisit kiinnostunut tulemaan mukaan HR-ammattilaisten omaan coaching-ryhmään, ota yhteyttä minuun. Käynnistämme ryhmän kesälomien jälkeen, mutta aikataulutusta tehdään jo nyt!

Päivi Pentti, business coach, valmentaja, liiketoimintajohtaja
040 8275524, paivi.pentti@hrmpartners.fi

Avainsanat