Uutta: Top Executive -valmennus työelämän murroskohtaan

Toimintaympäristön, omistuksen tai strategian muutostilanteessa yritys voi tarvita avainrooleissa toisenlaista osaamista. Saattaa myös olla, että henkilön itsensäkin näkökulmasta takki on tyhjä, ja henkilövaihdos on sekä oman uran että yrityksen edun mukaista.

Keskuskauppakamarin Huipulla tulee -tutkimuksen mukaan johtoryhmän jäsenten keskimääräinen palvelusaika vuonna 2017 oli 3,7 vuotta. Toimitusjohtajan tehtävä kestää kauemmin, 5,1 vuotta. Vaihtuvuus ja erosopimustilanteet ovat siis tavallisia, ja niihin kannattaa valmistautua.

Top Executive -valmennus osaksi avainhenkilöiden erosopimusta

Jos mielekästä roolia ei omasta organisaatiosta löydy, voi tilanteessa tulla kysymykseen työsuhteen päättäminen työnantajan ja henkilön yhteisellä erosopimuksella. Erosopimuksen osana tarjottu Top Executive -valmennus auttaa yrityksestänne lähtevää johtajaa kasvussaan, ja tukee lähtijän mahdollisimman hyvän uuden ammatillisen ratkaisun löytämistä. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna yrityksenne parantaa suomalaista johtamista yksittäisen henkilön kasvuprosessin kautta.

Erosopimuksen aikaansaaminen tai toimisuhteen suora päättäminen vaatii liiketoiminnan, juridiikan ja inhimillisten näkökulmien huomioimista. Tänä päivänä yritysten yksi tärkeä kilpailutekijä on hyvä työnantajamielikuva. Kestävää kehitystä ja vastuullista toimintaa osoittava yritys on tulevaisuuden menestyjä. Henkilökohtaista kasvua sekä tukea tarjoava eropaketti on yksi osa tätä kokonaisuutta. Ylimmän johdon yksilöllisiin tarpeisiin räätälöity valmennus auttaa henkilöä kohti tavoitteitaan ja menestymään tulevaisuuden työelämässä. Tässä prosessissa sparrarina ja coachina toimii kokenut johdon valmentaja.

Lue lisää