Työelämän murros ja ilmastonmuutos – junaan mukaan vaan!

Mitä yhteistä on työelämän uudistumisella ja ilmaston muutoksella? No, näyttää siltä, että molemmat asiat herättävät joko paljon intohimoja tai sitten ajatellaan, ettei kosketa minua. Mielipiteitä on laidasta laitaan.

On tahoja, jotka kieltävät ilmastonmuutoksen olemassaolon, vaikka faktat ovat kiistattomat. Sitten kun tulee se pakkasjakso, on helppo huutaa ”Mitä minä sanoin!”.  Työelämän muuttumisen kanssa on vähän samalla tavalla. Kun mietit työelämää vaikkapa 20 vuotta sitten, niin kyllähän se oli todella erilaista. Sähköposti oli vasta tuloillaan, paperipostia tuli todella paljon, joulukortteja kirjoiteltiin, etätyöstä tehtiin työministeriössä tutkimuksia, juhlallisia pääkonttoreita rakennettiin. Jossain oli ulkomaalaisiakin. Muutos on totta.

Tekniikka ja toimintatavat muuttuvat pikkuhiljaa ja voikin sanoa, että tulevaisuus hiipii ja sitten yllättää. Työt muuttuvat ja tekemisen tavat muuttuvat. Palveluiden digitalisoitumista tutkinut Bowen (2016) tunnistaa neljä roolia, joita ainakin tarvitaan tulevaisuudessa: Innovoijat, mahdollistajat, koordinoijat sekä ihmiskasvoiset kuuntelijat. Innovoijat osaavat nähdä asiakastarpeet uusin silmin ja luoda uusia palveluinnovaatioita. Mahdollistajat ovat tukihenkilöitä, jotka auttavat erilaisissa teknisissä ja muissa pulmatilanteissa. Koordinoijat osaavat integroida palvelujen eri osia toisiinsa ja siten helpottaa ihmisen elämää moniulotteisessa todellisuudessa. Ja ihmiskasvoiset kohtaamiset varmistavat empaattiset kohtaamiset palvelutilanteissa. Koneälyä tarvitaan, mutta myös ihmisten välisiä kohtaamisia.

Ilmastonmuutoksen kanssa jokainen voi tehdä oman pienen osansa, jolloin voimme yhdessä vaikuttaa kokonaisuuteen myönteisesti. Työelämän muutokseen voimme myös vaikuttaa rakentamalla hyvää yhteisöllisyyttä, verkostoitumalla ja varmistamalla, että opimme joka päivä jotain uutta tai teemme asioita toisin kuin eilen. Mitä se olisi tänään?

Johtaminen ja esimiestyö ovat yhtälailla uudistumassa. Johtamisen ja yhteistyön haasteellisuutta työpaikoilla lisää kuitenkin se, että työpaikkojen kulttuurit ovat rakentuneet vuosikymmenten saatossa, eikä niitä aivan hetkessä muuteta. Työelämä ja työn tekeminen ovat aivan erilaista telakalla, päiväkodissa ja designtoimistolla. Yksi ja sama totuus ei toimi joka paikassa. Samassa tiimissä voi työskennellä ihmisiä eri maista, ja lisäksi ikä voi vaihdella 20 ja 65 välillä.  Yhtäkaikki – uskon, että jokainen henkilö haluaa aina kokea itsensä arvostetuksi, saada aikaan tuloksia ja kokea työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi. Jokainen voi tähän vaikuttaa itsekin, mutta esimiehellä ja kollegoilla on merkittävä mahdollisuus olla mukana tukemassa.

Työelämän uudistumisjuna kulkee siis kovaa, mutta ehkä hyvä neuvo onkin laulussa: Tuulikki, pidä huivistasi kiinni, nyt mennään!  Eli mukaan junaan vaan!

Päivi Pentti
valmentaja, liiketoiminta- ja asiakkuusjohtaja

Avainsanat