Sisäinen coaching – ammattimme uhka vai mahdollisuus

Coaching on minulle erityisen merkityksellistä työtä. Olen toiminut jo 12 vuoden ajan ensin yrityksen sisäisenä coachina ja sitten ammattimaisena palveluntarjoajana. Olen toiminut viimeiset kaksi vuotta International Coach Federationin Suomen jaoksen hallituksessa vastaten viime vuonna mm. sertifiointiasioista. Lisäksi olen valmentanut useita vuosia sekä yritysten sisäisiä että ulkoisia coacheja ja valmentavaa esimiestyötä useissa organisaatioissa. Kaikkialla kohtaan saman dilemman – onko sisäinen coaching uhka vai mahdollisuus? Lisääkö sisäisen coaching-toimintojen tarjonnan kasvu kysyntää ammattimaista coachingia kohtaan vai vähentääkö se sitä?

Yrityksissä kehitetään vauhdilla sisäistä coaching-kulttuuria, jonka ansiosta toivotaan henkilöstön yltävän suoriutumisessaan entistäkin korkeamman riman yli. Tämä tuo yhteen kuvaan valmentavat esimiehet, sparraavat työkaverit, semiammattimaisesti toimivat sisäiset coachit ja vain harvoille ja valituille kustannetut ulkopuoliset ammatticoachit.

Eroja ja yhtäläisyyksiäkin näiden toimintatavoissa on, joskin yhä useammin kuulee coaching-termiä käytettävän ihan vaan normaalistakin keskustelusta, jossa toinen pinnistelee kuunnellakseen kaveria edes hetken keskittyneesti. Kenties on hyvä tarkentaa pari juttua näin kansainvälisen coaching-viikon kunniaksi:

Coach on coachingin ammattilainen, mikäli hänellä on siihen soveltuva ICF:n hyväksymä koulutus, laaja coaching-kokemus erilaisista tilanteista, näyttöä osaamisestaan sekä ICF:n sertifikaatti (ACC, PCC tai MCC). Lisäksi ammatticoach työskentelee jatkuvasti oman kehittymisensä parissa osallistumalla esimerkiksi Mentor Coachingiin tai Coaching Supervisioniin. Kaikki tämän sitoumuksen tai ammattitaitoa tietoisesti kehittävän toiminnan ulkopuolella ovat coaching-työn tai valmentavan otteen harjoittelijoita, kaikella kunnioituksella. Ja tokihan ammattilainenkin harjoittelee aina.

Tämä sama ammattimaisuuden täsmennys on hyvä tehdä myös sisäisten coachien suhteen. Sisäistä, ammattimaisesti toimivaa ja ammattilaiseksi itseään kutsuvaa coachia, ohjaavat samat ICF:n ammatilliset vaatimukset kuten ulkoistakin. Lisämausteensa sisäiseen coaching-työhön tuo kuitenkin coaching-työhön kuuluva objektiivisuus ja toiminnan eettisyys.  Miten voi coachata objektiivisesti, mikäli coach istuu työnantajansa näkökulmasta myös ei-puolueettomalla pallilla? Entä miten toimia eettisesti tilanteissa, joissa tietää enemmän kuin coachattava?

Minä uskon vahvasti, että se, joka kohtaa matkallaan ammattitaitoista coachingia, osaa ja haluaa sellaista jatkossakin hyödyntää. Siksi meidän kaikkien itseämme coacheiksi kutsuvien on hyvä sitoutua nostamaan koko ammattikunnan osaamis- ja toimintavaatimuksia, ja sitoutua henkilökohtaiseen kehittymiseen. Uskon, että sisäinen coaching ei näin ole uhka vaan mahdollisuus – koko ammattikunnallemme.

Jokaisen sisäisen coachin tai coaching-kulttuuria rakentavan henkilön tulee olla tietoinen kehittyvän ammattikuntamme taito- ja tasovaatimuksista. Kun haluat lisätietoa, katso seuraavat ICF Finlandin sivut tai soita meille! Me HRM:ssä autamme ammattikuntaamme kehittymään tarjoamalla sekä Mentor Coachingia että Coaching Supervisionia, sitoutuen noudattamaan ICF:n eettisiä ohjeistuksia ja edistämään ydinkompetensseja. Koulutamme sisäisiä coacheja ja valmentavia esimiehiä huomioimaan vastuullisen ohjaustyön vaatimukset. Kehitymme itse työssämme jatkuvasti ja tuemme mielellämme myös kollegoita kasvamaan. Uskomme, että hyvä työ luo lisää hyvää tekevää työtä.

Olet sitten sisäinen tai ulkoinen coach, valmentavaa otetta harjoittava esimies, jonka mielessä siintää siirtyminen yhä syvempään valmentavan otteen hyödyntämiseen, tule mukaan. Seuraava Mentor Coaching -ryhmämme starttaa elokuussa.

Kati Järvinen
Business Coach, PCC, valmentaja

 

Avainsanat