Silta uuteen coachingin keinoin

Työelämä on murroksessa. Maailma muuttuu ja sen myötä tekeminen ja osaaminen. Yritysten strategiset kyvykkyydet ovat nyt ja tulevaisuudessa ihan erityyppisiä, kuin mitä ne viime vuosikymmeninä ovat olleet. Meille, jokaiselle työntekijälle, tämä taas näyttäytyy osaamisemme uudistumisen tarpeena. Sitä, minkä olen kokenut ydinosaamisekseni aikaisemmin, ei tulevaisuuden työelämässä välttämättä enää tarvita.

Mitä osaaminen on tulevaisuudessa? Haluatko sinä olla se tulevaisuuden tekijä?

Avainasemassa työelämässä menestymisessä tulevaisuudessa on kykysi uudistaa omaa ajatteluasi, oppimaan oppimiskykyäsi sekä taitoasi epäonnistua ja siitä oppimista. Tulevaisuuden työntekijä sekä yritys toimivat proaktiivisesti johtaen itseään eri toimintaympäristöissä. Tämä edellyttää itsensä syvällistä tuntemista, ja kykyä johtaa sekä haastaa omaa ajattelua.

Mitä voin siis tehdä?

 1. Lähde liikkeelle tästä; tunnenko itseni, tiedänkö mitä haluan ja hallitsenko omaa elämääni?
 2. Mieti, mihin suuntaan alasi osaaminen on menossa? Millaista osaamista sinulla tulee jatkossa olla?
 3. Pohdi, mitä sinulle tarkoittaa uuden osaamisen oppiminen? Jos sinulle tulee ensimmäisenä mieleen eri kurssit ja koulutukset, niin muistathan, että niissä opimme vain 10 %. Opimme työssämme 70 % ja toisiltamme 20 %. Miten tämä toteutuu?
  1. Mitä sinä haluat huomenna oppia?
  2. Mikä sinua estää?
  3. Mistä tiedät, että olet oppinut uutta?
  4. Mitä keinoja oppimiseen et ole vielä miettinyt?
 4. Voitko kokonaisvaltaisesti hyvin? Enää ei ole erikseen työhyvinvointia, vaan pelkkää hyvinvointia.  Koetko voivasi olla työssäsi omana itsenäsi läsnä ja autenttinen? Omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtiminen ja oman mission löytäminen omalle uralle luo merkitystä, niin sinulle kuin työkavereille ympärillesi.

Silta uuteen edellyttää siis paljon oman ajattelumme kehittymistä, ja siinä parhaana työkaluna toimii coaching.

Kuka sinua voisi coachata?

Päivi Erkkilä, Business coach, valmentaja, liiketoimintajohtaja

Lue enemmän Silta uuteen -teemasta verkkolehtemme artikkelista Silta uudistuvaan työelämään

 

Avainsanat