Kansainvälisiä johtamisen valmennuksia muotoillaan paikallisesti sopiviksi

Kansainväliset johtamisen valmennukset yleistyvät

Kansainvälistyneet suomalaisyritykset suunnittelevat johtamisen valmennuksensa yhä useammin Suomen rajojen ulkopuolella. Valmennussisältöjen muokkaamisessa voi paikallinen valmennuskumppani tarjota vahvaa tukea HR:lle. HRM Partners on ollut mukana muotoilemassa Outokumpu Oy:n globaalin Licence To Lead -valmennusohjelman sisältöjä Outokummun Tornion tehtaiden vuorotyönjohtajille suunnatussa valmennuksessa.

Projektipäällikkönä hankkeessa toiminut HRM Partnersin liiketoimintajohtaja, valmentaja Päivi Pentti kuvailee uudenlaista yhteistyötä antoisaksi haasteeksi.

”Tehtävämme oli yhdessä Outokummun paikallisten esimiesten ja ohjausryhmän kanssa muokata kansainvälinen valmennussisältö sovellettavaksi Tornion tehtaiden vuorotyönjohtajien valmennukseen. Oman ammattikokemuksemme ansiosta saatoimme tarjota asiakkaallemme myös työkaluja ja neuvoja, miten laajan kansainvälisen valmennusohjelman sisällöt on tehokkainta viedä käytäntöön paikallisella tasolla”, Pentti kertoo.

Outokumpu Oy:n Licence To Lead -valmennusohjelma koostuu viidestä moduulista, joiden sisällöissä korostuvat yrityksen strategiset tavoitteet tehostaa ja yhdenmukaistaa yrityksen toimintakulttuuria. HRM Partnersin erikoisaluetta valmennuksessa ovat olleet esimiehen rooliin, vuorovaikutustaitoihin, palautteen antamiseen ja kehityskeskusteluihin sekä varhaiseen puuttumiseen ja tiimin tavoiteasetantaan liittyvät sisällöt.

Lue tarkemmin verkkolehdestä: www.leadershipfinland.fi