Vahvistamme osaamistamme johtamisen kehittämisessä

Panostamme vahvasti johtamisen kehittämisen palveluratkaisuihin ja haluamme esitellä uudet heimolaisemme, Kirsi Masteen ja Kaisa Michelssonin.

Kirsi Maste tuo tullessaan vahvan kokemuksensa liikkeenjohdosta, myynnistä, organisaatioiden uudistamisesta ja johtamisesta sekä yksilöiden kehittämisestä.

Aiemmin Kirsi on toiminut monipuolisissa ylemmän johdon tehtävissä sekä liikkeenjohdon konsulttina ja valmentajana.

Kirsi on kauppatieteiden maisteri ja täydentänyt koulutustaan erilaisilla johtamisen ja organisaatioiden kehittämisen opinnoilla, coachingia ja opettajan pedagogisia taitoja unohtamatta.

Kirsi toimii HRM Partnersilla asiakkuusjohtajana ja valmentajana.

 

Kaisa Michelsson on johtamisen ratkaisumuotoilija ja muotoilee asiakkaillemme vaikuttavia ja tarvelähtöisiä ratkaisuja johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Kaisa tuo tullessaan muotoiluajatteluun pohjautuvia kehitysmenetelmiä ja prosesseja.

Kaisa on kasvatustieteen maisteri ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Ennen HRM Partnersille tuloa hän työskenteli Aalto EE:ssä johtamisen kehittämisen ja johtamiskoulutuksen ohjelmajohtajana.