Hyödynnä meitä sopeutustilanteessa

Vastaako henkilöstönne osaaminen tulevia tarpeitanne?

Hyödynnä laajaa asiantuntemustamme muutostilanteissa. Annamme monipuolista tukea niin muutosjohtamiseen kuin irtisanomistilanteiden hyvää hoitoon ja lähtevien henkilöiden uravalmennuksiin.

Reilu vuosi sitten voimaan astuneet muutosturvaa koskevat lakimuutokset aikaansaavat kysymyksiä, joihin yhdessä etsimme asiakkaittemme kanssa ratkaisuja, kommentoi liiketoiminnasta vastaava Elina Palmroth-Leino.

Esimiesten tukeminen muutostilanteessa

Outplacement- ja irtisanomistilanteet ovat esimiestyön vaativimpia tilanteita. Esimiehille suunnattujen valmennusten tavoitteena on

  1. tukea esimiestä johtamaan inhimillisesti ja johdonmukaisesti YT:n aikana. Käymme läpi mm. muutosprosessiin sitoutumista, yt-menettelyjen perusteita, viestinnän ja läsnäolon merkitystä ja kuinka huolehtia omasta jaksamisestaan prosessin aikana.
  2. varmistaa irtisanomiskeskustelujen mahdollisimman hyvä toteutus. Kun irtisanottavien lukumäärät alkavat muotoutua ihmisten kasvoiksi, osaamisiksi, työsuorituksiksi ja elämäntilanteiksi, esimiesvastuun haasteet alkavat tuntua. Kenet kohtaan, mitä sanon ja miten hän sen kokee?

Ura- ja työnhakuvalmennus

Valmennuksen tavoitteena on kirkastaa henkilön ammatillista itsetuntemusta, urakehitysmahdollisuuksia sekä edesauttaa hyvän henkilökohtaisen ratkaisun löytymistä. Osallistuja saa valmentajan sparrausta tulevan urasuunnan pohtimiseen sekä hyvät tiedot, taidot ja työkalut uuden työn hakemiseen. Valmennuksen sisältö räätälöidään aina lähtijälle sopivaksi.

Koulutuskumppaniemme kurssitarjonnasta löytyy muutosturvatilanteisiin monipuolista ammatillista osaamista tukevaa lisäkoulutusta. Uravalmennuksesta ja lisäkoulutuksesta kootaan yhdessä HR:n kanssa lähtijöille sopivat kokonaisuudet työllistymisen nopeuttamiseksi.

Lue lisää erilaisten sopeutustilanteiden palveluistamme.

Lue asiakaskokemuksia verkkolehdestämme.