HRM Partners kumppaniksi yritysostoihin – people side of M&A

HRM Partners kumppaniksi yritysostoihin – people side of M&A

Noin puolet integraatioprosesseista onnistuu toivotusti (lähde KPMG:n tutkimus 2017). Onnistuneessa yritysten yhteensulautumisessa tai integraatiossa huomioidaan liiketoiminnan faktojen lisäksi yhteen sulautuvien organisaatioiden hiljaisemmat voimat kuten kulttuuri ja henkilöstö. KPMG:n tutkimukseen osallistuneista päättäjistä 77 % totesikin juuri kulttuuriin ja HR:ään liittyvien asioiden olevan yhteensulautumisissa haastavinta.

HRM Partners on yritysostojen integraatioprosessien asiantunteva people side of change -kumppani. Meidän työmme sulautumisen toteutuksessa lähtee yritysjärjestelyn tavoitteista ja strategiasta, ja tuomme prosessiin osaamistamme ja kokemustamme mm. seuraavista näkökulmista:

  • integraatioprosessin suunnittelun ja toteutuksen ohjaaminen
  • johtoryhmän arviointi, kehittäminen ja tukeminen
  • henkilö- ja osaamisarviot
  • henkilöstömuutosten läpivienti
  • johtaminen ja esimiestyö integraation aikana
  • vuorovaikutustaidot ja erilaisuuden hyödyntäminen

 

Kysy lisää asiakkuusjohtajiltamme ja valmentajiltamme