Merkityksellisyys nousi kärkeen

Nordic Business Forumin tuhatpäinen yleisö kokoontui viime viikolla kuulemaan johtamisen messiaita teemoista Responsibility, Purpose ja Leadership, Vastuullisuus, Merkityksellisyys ja Johtaminen. Kun yleisöltä kysyttiin mikä näistä on tärkein, äänestivät he merkityksellisyyden kärkeen.

Me HRM Partnersilla olemme tehneet merkityksellisyyden kanssa matkaa jo vuoden ajan. Kun vuosi sitten etsimme yrityksellemme uutta suuntaa nousi visiomme ja missiomme keskiöön juuri työn merkitys. Merkityksellistä työtä olemme tietenkin tehneet jo vuosien ajan, aina yrityksemme perustamisesta alkaen, kun olemme päässeet auttamaan ihmisiä ja yrityksiä muutostilanteissa. Kun viime keväänä uudistimme brändiämme halusimme nostaa sen keskiöön työntekijöittemme ja asiakkaittemme tarinat oman työnsä merkityksestä. Vuosittaisilla yrityksemme KIVA-päivillä kokoonnuimme illan päätteeksi jakamaan omat merkityksellisen työn manifestimme (klikkaa lukemaan). Tunteilta ei vältytty kun uskalsimme avata syvimmät ajatuksemme työmme merkityksestä. Nyt haluamme kertoa nämä tarinat ja  jokainen työntekijämme pääsee vuorollaan jakamaan kanssanne oman manifestinsa.

Oman työni merkitys syntyy siitä, että saan olla rakentamassa Suomeen parempaa ja merkityksellisempää työelämää yhdessä kollegoiden, asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Kun yrityksen kyvykkyydet ja henkilökunnan osaamiset muodostavat yrityksen strategian ja tekemisen ytimen, on se hyvä lähtökohta työn merkityksen kasvattamiselle. Työntekijä, joka kokee työnsä merkitykselliseksi tuo osaamisensa lisäksi työpaikalle koko henkisen pääomansa, ajattelun ja tunteet. Uskon, että johtamisen kulmakiveksi on nousemassa työn merkityksen johtaminen ja kyky luoda yritykselle sellainen tarkoitus, joka sytyttää sekä aivot että sydämen.


Paula Kilpinen, toimitusjohtaja, valmentaja, merkityksellisen työn tekijä

Avainsanat