Jaettu johtajuus: Vincit ja HRM Partners yhteistyöhön

Jaettu johtajuus: Vincit ja HRM Partners yhteistyöhön

Ohjelmistotalo Vincitin kehittämä LaaS – Leadership as a Service on moderni johtamisen työkalu, joka auttaa työntekijöitä itseohjautuvasti kehittämään omaa osaamistaan. Jaettu johtajuus merkitsee organisaatioiden sisällä muutosta toimintatavoissa ja johtajuudessa, jonka jalkauttamisessa HRM Partners asiantuntijuudellaan auttaa viemään prosessin onnistuneesti maaliin.

HRM Partnersin ja Vincitin yhteistyö sai alkunsa näistä yhteisistä rajapinnoista.

”LaaS -järjestelmä tarjoaa uudenlaisen tulokulman johtamiseen ja sen organisoimiseen. Uusi toimintamalli vaatii muutosta myös organisaatiolta. Järjestelmän sujuvan käyttöönoton ja tehokkaan hyödyntämisen mahdollistamiseksi olemmekin hakeneet kumppaneiksi sellaisia tahoja, joilla on vahvat näytöt organisaatioiden muutoksen tukemisessa. Juuri tästä syystä HRM Partners valikoitui heti alkuvaiheessa mukaan LaaS -yhteistyökumppaniksi”, toteaa Vincitin perustaja Mikko Kuitunen.

LaaS sai kimmokkeensa Euroopan parhaaksi työpaikaksi valitun Vincitin omista johtamishaasteista. Yrityksessä oivallettiin, että johtaminen perustuu liiaksi johdon ja HR-ammattilaisten arvailuihin siitä, mitä työntekijät haluavat tai tarvitsevat.

LaaSin keskiössä ovat työntekijät, jotka voivat tilata järjestelmästä oman osaamisensa ylläpitämiseen ja kehittämiseen sellaisia johtamisen palveluita, jotka auttavat heitä saavuttamaan tavoitteensa. Johtamisen sisällöt räätälöidään yrityskohtaisesti ja palvelujen tarjonnasta voivat vastata yrityksen omien asiantuntijoiden lisäksi myös ulkopuoliset palveluntarjoajat.

 

Johtamisen palvelumuotoilu kiinnostaa

HRM Partnersin asiakkuusjohtaja Tiina Alho sanoo, että Vincitin LaaS -järjestelmä on herättänyt runsaasti innostusta asiakkaiden keskuudessa ja virittänyt keskustelun johtamisen palvelumuotoilusta ja johtamisen sisällöistä.

”Työelämä muuttuu nopeasti samoin kuin työntekijöiden odotukset johtamisesta. Saman yrityksen sisällä voi olla uraansa aloittelevia, ruuhkavuosia eläviä tai eläkeikää lähestyviä asiantuntijoita. Heillä kaikilla on erilaiset tarpeet ja odotukset, miten kehittää omaa osaamistaan, ja mikä on johtamisen rooli tämän prosessin läpiviennissä”, Alho sanoo.

 

Vahvistaa työn merkityksellisyyttä

HRM Partnersin toimitusjohtaja Paula Kilpinen toteaa, että LaaS-toimintamalli ja kumppanuus Vincitin kanssa on erityisen inspiroivaa, sillä se tukee HRM Partnersin strategisia tavoitteita.

”Työelämä, kyvykkyystarpeet ja johtaminen ovat isossa murroksessa. Olemme jo pitkään valmentaneet itsensä johtamista ja koemme, että nyt käsillä on itsensä johtamisen lopullinen läpimurto”, Kilpinen sanoo.

”Haluamme olla mukana edistämässä asiakkaidemme kykyä ja halua uudistua sekä löytää ratkaisuja uudistuvan johtamisen tarpeisiin. LaaS tarjoaa yhden uuden tavan palvella työntekijöitä ja tiimejä, joista on tulossa entistä itseohjautuneempia”, hän lisää.

Ihmiset haluavat nyt työltään yhä vahvemmin kokemusta työnsä merkityksellisyydestä ja tunnetta, että oma työpanos on osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Työntekijät haluavat olla mukana luomassa työnsä sisältöä ja työn tekemisen tapoja.

”Vincitin kehittämä innovaatio vastaa tähän haasteeseen. Mahdollisuus valita oman osaamisensa kehittämisen kannalta relevantteja johtamisen palveluita kannustaa työntekijöitä aktiivisesti kehittämään itseään ja omaa osaamistaan”, Kilpinen sanoo.

 

Lisätiedot HRM Partners: Paula Kilpinen, 040 509 0894 ja Tiina Alho, 050 592 3930

 

Teksti: Olli Manninen