Uudistimme strategiaamme – HRM Partners antaa työlle merkitystä

HRM Partners antaa työlle merkitystä

HRM Partners auttaa ihmisiä ja yrityksiä muutoksessa kohti parempaa työelämää. Luomme työelämää, jossa jokaisen työllä on merkitystä. Tiedämme, että ihmiset, jotka kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä voivat hyvin, ovat sitoutuneempia ja saavat aikaan parempia tuloksia. Haluamme nostaa työn merkityksellisyyden työelämän ja johtamisen keskiöön.

Vauhditamme asiakkaittemme kasvua tarjoamalla vaikuttavia ratkaisuja muutoksen läpivientiin ja johtamiseen. HRM Partnersin asiantuntijapalvelujen teemoja ovat strategiset kyvykkyydet ja talent management, vaikuttava johtaminen ja esimiestyö, sekä itsensä johtaminen ja muutosjohtaminen. Keskeisiä palveluitamme ovat valmennukset, business coaching ja outplacement. HRM Partners on auttanut yli 1000 yritystä ja 30 000 ihmistä uriensa eri vaiheissa viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. HRM Partners on osa kansainvälistä Arbora-allianssia.

Strategiamme luo suuntaa ja kasvua

Strategiamme tuo merkityksellisyyden työelämän ja tekemisemme keskiöön. Strategiamme kulmakiviä ovat ainutlaatuinen työntekijä- ja asiakaskokemus sekä vaikuttavuus kaikessa mitä teemme. Valmennamme asiakkaitamme onnistumaan työssään ja vauhdittamaan yritystensä kasvua.  Edistämme ajatusjohtajuuttamme toimimalla verkostoissa paremman työelämän puolesta.

Tähtäämme kannattavaan kasvuun yhdessä asiakkaittemme kanssa.  Haluamme olla entistä kokonaisvaltaisempi ja strategisempi kumppani. Uudistumme jatkuvasti kehittäen uusia palveluita, kyvykkyyksiä ja toimintatapoja.

 

Brändimme tekee asiakkaittemme tarinat näkyviksi

Merkitys näkyy myös brändissämme. Johtamisvalmennusten ja coachingin avulla olemme päässeet rakentamaan huikeita yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden kasvutarinoita. Muutostilanteissa olemme useasti olleet todistamassa sitä miten irtisanominen on ensin tuntunut henkilökohtaiselta tragedialta, mutta avannutkin polun kohti uutta, merkityksellisempää uraa ja itsensä toteuttamista. Nämä tarinat brändimme nostaa esiin. Keskeinen osa uutta ilmettämme onkin H, R, M, -kirjainten kehystämä puhekupla, jossa on tilaa niin asiakkaittemme tarinoille kuin työelämän merkityksestä puhumiselle.

 

Haluamme olla hyvä ja KIVA yritys

Haluamme olla edelläkävijöitä myös hyvässä ja osallistavassa johtajuudessa. Toimintaamme ohjaa KIVA-malli ja työntekijämme ovat toimineet jo pitkään itseohjautuvasti. Yrityksen suunta ja tavoitteet ovat kaikilla tiedossa, ja niistä jokainen muodostaa omat henkilökohtaiset tavoitteensa. Kehittymisen tueksi jokainen saa halutessaan sisäisen coachin, jonka kanssa reflektoida omia tavoitteitaan ja suoritustaan. Meillä on ainutlaatuinen työntekijäkokemus ja ammattilaisten joukko, jota yhdistää osaaminen, ammattitaito ja kokemus. Itse kutsumme työyhteisöämme heimoksi.

Uudistumistamme edistämme kasvu-, kyvykkyydet- ja kulttuuri-ohjausryhmien kautta, ja jokainen organisaatiostamme kuuluu haluamaansa ryhmään. Näistä syntyy KIVA-mallimme K. Johtamisen periaatteemme kiteytyvät kirjaimeen I, jonka ytimessä on itsensä johtaminen mutta myös yhdessä kehittyminen ja kehittäminen. V kokoaa yhteen toimintamme periaatteet, joita ovat välittäminen, vastuullisuus, vaikuttavuus, valppaus ja vikkelyys. Asiakkaillemme haluamme tämän näkyvän auttamisena, asiantuntijuutena ja ajatusjohtajuutena, joita symboloi KIVA-mallimme A.