Eihän kukaan enää tarvitse uravalmennusta!

Otsikon lausahduksen olen kuullut viime vuosina monesti. Ja totta onkin, että SoMe on tänä päivänä
pullollaan työkaluja ja kanavia työnhakemisen helpottamiseksi. Työnhaku ei koskaan ole ollut näin helppoa!

Mihin sitten uravalmennusta enää tarvitaan?

Tuon tässä seuraavaksi esiin kolme tärkeää syytä miksi uravalmennuksia tarvitaan:

Kuka olet?

Esitän tämän kysymyksen usein osallistujalle uuden valmennusprosessin alkaessa. Kysymys on toki monitahoinen, mutta tosiasia on, että harvalla on selkeää kuvaa omasta osaamisestaan, vahvuuksistaan ja motivaatiotekijöistään. Ja kuitenkin mm. nämä elementit ovat hyvin keskeisiä asioita onnistuneessa työnhaussa. Miten voit markkinoida itseäsi, jos et tunne ”tuotetta”?

Mihin olet menossa?

Liisa ihmemaassa kysyi kissalta puussa: ”Miten täältä pääsee pois?” Tähän kissa vastasi: ”Se riippuu siitä mihin olet menossa. ”, johon Liisa totesi: ”En tiedä!”. Siihen kissa: ”Sitten voit mennä ihan mihin tahansa!”

Sama pätee työnhakuun. Työn hakeminen ilman tarkkaa tavoitetta on päämärätöntä harhailua, joka hyvin harvoin johtaa hyvään lopputulemaan. Eli selvitä siis itsellesi minkälainen olisi organisaatio ja rooli, joka sopisi tapaasi tehdä töitä, missä saisit hyödyntää ja kehittää osaamistasi, vahvuuksiasi jne. Mikä olisi sinulle siis se hyvä ratkaisu?

Oletko työnhaussasi reaktiivinen vai proaktiivinen?

Työnhaku on parhaimmillaan kokopäiväistä ja aktiivista itsensä markkinointia. Helpommin sanottu kun tehty. Ulkopuolinen sparraaja tuo prosessin sitä usein kaivattua ryhtiä, tavoitteellisuutta ja oikeansuuntaista tekemistä. Hän kuuntelee, kysyy, neuvoo, tukee ja haastaa kun sille on tarve. Hyvä valmentaja kulkee rinnallasi, varmistaen , että suunta ja aktiviteetit kulkevat kohti sitä sinun määrittelemääsi hyvää uraratkaisua.

Sebastian Lindqvist, uravalmentaja

Tutustu uravalmennuksiimme

 

Avainsanat