Mitä yrityksenne voi tehdä paremmin kuin muut?

Johtoryhmä istuu odottamassa valmennuksen alkua. On kokoonnuttu miettimään mitä osaamista yritys tulevaisuudessa tarvitsee. Valmennuksen koolle kutsujana on henkilöstöjohtaja, jonka tehtävänä on laatia Talent Management-suunnitelma yrityksen uunituoreen strategian tueksi.

”Mitä yrityksenne voi tehdä paremmin kuin muut?”,  kysyn heti valmennuksen alussa. Pyydän johtajia kirjoittamaan yhden asian iloisen värisille post-it lapuille. Ajattelen sen olevan hyvä lähtökohta valmennukselle, koska oletan asioiden olevan kirkkaana osallistujien mielessä, onhan strategiaprosessi juuri päättynyt. Yrityksellä onkin selkeät tavoitteet: halutaan olla asiakkaan paras kumppani, paras työnantaja, markkinajohtaja. On myös määritelty must-win-battlet, koska tähdätään ”konemaiseen” menestystarinaan. Kasvutavoitekin on kaksinumeroinen ja excelit kertovat tarkasti miten se jakautuu liiketoiminnoittain ja maittain.

Pienen pohdinnan jälkeen post-it laput alkavat täyttyä. Hämmennys on kuitenkin suuri, kun laput kootaan yksitellen neuvotteluhuoneen seinälle. Laajennetun johtoryhmän kaksitoista jäsentä ovat kirjoittaneet kaksitoista eri asiaa lapuille; jonkun mielestä yritys on ylivoimainen jossakin tuotteessa, toisen mielestä yrityksen teknologia on ainutlaatuinen. Kolmas nimeää myynnin. Post-it laput kertovat karua kieltään. ”Ei hemmetti”, toteavat osallistujat, ”eikö me ajatellaankaan yrityksestämme ollenkaan samalla tavalla?”.

Kyse ei ole rakettitieteestä, vaan siitä että kirkastetaan yrityksen kilpailuedun lähde, eli mitä yritys voi tehdä paremmin kuin muut. Juuri siihen strategisten kyvykkyyksien määrittely tähtää. Strategisten kyvykkyyksien johtamisella varmistetaan strategian toteutumisen edellytykset. Kun yrityksen strategia nojaa yrityksen ainutlaatuisille kyvykkyyksille, on strategia toteutuskelpoinen eikä vain joululahjalistaa muistuttava toivelista. Liian usein yrityksissä kuitenkin keskitytään taloudellisiin tavoitteisiin. Sen sijaan pitäisikin miettiä mitä kyvykkyyksiä, eli minkälaista osaamista, prosesseja tai tietoa näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää.

Johtoryhmä käärii hihansa ja ryhtyy hommiin. Päivän päätteeksi on vihdoin määritelty ne keskeiset kyvykkyydet, joita strategia edellyttää. Jokainen osallistuja oivaltaa, että strategisten kyvykkyyksien johtaminen on liiketoiminnan ytimessä, eikä sitä voi ulkoistaa HR-osastolle. Strategisille kyvykkyyksille nimetään omistajat ja päätetään laatia kehittämissuunnitelmat. Henkilöstöjohtaja myhäilee tyytyväisenä, yrityksessä peräänkuulutettu liiketoimintalähtöinen henkilöstöjohtaminen voi alkaa.

Paula Kilpinen, toimitusjohtaja, valmentaja

Lue lisää verkkolehdestämme: Vastaako strategianne kysymykseen Miten?

 

Avainsanat