HR-johtaja saa valtaa, kun vain ottaa

Tutkimuksemme HR-johtajat pitivät parhaina vaikuttamisen keinoina henkilökohtaisten suhteiden rakentamista sekä rationaalista perustelua.

HR ei saa ääntään kuuluville. Näinhän sitä monesti sanotaan. Tämä ei kuitenkaan noussut esille, kun haastattelimme 27 HR-johtajaa tutkimukseemme. Päinvastoin, he pitivät vaikutusmahdollisuuksiaan erinomaisina. Aloin pohtia, mistä ero johtuu.

Helppo selitys löytyy yrityksistä. Tutkimuksemme HR-johtajat työskentelevät Suomen suurimmissa yrityksissä, ja juuri näissä HR:n arvo on ilmeisesti oivallettu. Joku sanoi haastattelussa, ettei hän edes jäisi yritykseen, jossa häntä ei kuunnella.

Selityksen voi kääntää myös toisin päin. HR-ammattilainen olisi tuskin päässyt suuren yrityksen HR-johtoon ilman vankkaa osaamista, joka puolestaan tuo hänelle arvovaltaa. Osaajaa kuunnellaan. Mutta mitä tuo osaaminen oikein on?

Vaikutusvaltainen HR-johtaja hallitsee varmasti oman alansa ja tuntee myös liiketoiminnan ydinkysymykset. Rohkenen kuitenkin epäillä, että osa tällaisistakin HR-johtajista jää muun johtoryhmän varjoon. He vaikenevat ja vetäytyvät.

Silloin on kenties helpointa todeta, että HR:llä, tukitoiminnolla tai johtoryhmän ainoalla naisella ei ole valtaa. Samoin perusteluin tuntuu hukkuvan monesti markkinoinninkin ääni. Mutta onko perustelu aina totta? Kannattaisiko HR- tai markkinointijohtajan kysyä sittenkin itseltään, miksi juuri hänellä ei ole valtaa?

Vaikutusvaltaisella HR-johtajalla on ennen kaikkea suuri halu vaikuttaa, ja hän on ymmärtänyt, että paikka johtoryhmässä on lunastettava itse. Tutkimuksemme HR-johtajat pitivät parhaina vaikuttamisen keinoina henkilökohtaisten suhteiden rakentamista sekä rationaalista perustelua.  Arvoihin, asenteisiin ja tunteisiin vetoaminen ei heidän mukaansa toiminut.

On siis turha heitellä ideoita ilman perusteluja. Kokeneet yritysjohtajat neuvovatkin:

  1. Perustele asiasi faktoilla
  2. Kerro, miten ehdotuksesi vaikuttaa yrityksen tulokseen
  3. Vahvista osaamistasi yrityksen liiketoiminnasta
  4. Ota kantaa muihinkin kuin oman alasi asioihin
  5. Näytä mitä osaat – vakuuta ihmiset sillä

Samat neuvot sopivat muuten kaikille johtoryhmän jäsenille. Onhan HR-johtaja yksi heistä – ja se kannattaa muistaa.

Elina Palmroth-Leino, johtaja, valmentaja

Avainsanat