Hyvä HR-johtaja perehtyy bisnekseen

Hyvä HR-johtaja seuraa alansa kehitystä, mutta pelkkä HR-osaaminen ei enää riitä. Johtoryhmä kääntyy kyllä kiitollisena HR-johtajan puoleen, kun taloudelliset vaikeudet ajavat sopeuttamaan toimintoja. Mutta siinä vaiheessa, kun haetaan uutta nousua ja uudistumista, HR-johtajan on lunastettava paikkansa uudestaan. Hänen on tarjottava panoksensa strategiseen keskusteluun ja osoitettava, että hän pystyy tuomaan lisäarvoa kasvuvaiheeseen.

Mitä henkilökohtaisia ominaisuuksia ja vahvuuksia HR-johtajalla olisi sitten oltava? Kysyimme tätä HR-johtajilta tutkimuksessamme. Heidän mukaansa hyvä HR-johtaja osaa kuunnella, keskustella ja rakentaa verkostoja, ja hän käyttää näitä kykyjä rohkeaan vaikuttamiseen. Hän osaa myydä ajatuksensa liiketoimintajohtajille.

Hyvä myyjä tuntee asiakkaansa, ja sama koskee HR-johtajia. Haastatteluissa tulikin ilmi, että moni HR-johtaja on hyötynyt liiketoimintakokemuksestaan ja suosittelee sen hankkimista myös HR-johtajan uraa tavoitteleville. On helppo vakuuttaa ja vaikuttaa, kun osaa liiketoimintajohtajien kielen. Ja mikä tärkeintä, ymmärrys liiketoiminnasta auttaa tarjoamaan sille parhaita ratkaisuja. Mutta mistä sitä ymmärrystä saa?

Kannustan HR-ammattilaisia ottamaan sivuaskeleita HR-polulta. Liiketoimintakokemusta voi hankkia vaikka tarjoamalla HR-näkökulmaa liiketoiminnan muutosprojektiin. Sitä voi hankkia myös yksinkertaisesti kysymällä ja verkostoitumalla. Sen lisäksi, että vahva verkosto tarjoaa tietoa, se toimii myös väylänä vaikuttamiselle.

Liiketoimintatieto on siis arvokasta, mutta niin on HR-tietokin. Digitalisaatio tarjoaa huikeita mahdollisuuksia tuoda liiketoiminnalle hyödyllinen HR-tieto helposti tarjolle. Parhaat tiimit syntyvät yhä nopeammin, jos esimerkiksi tieto osaajista on läpinäkyvää, kaikkien ulottuvilla. Liiketoiminnassa puhutaan paljon data-analytiikasta. Nyt on aika osoittaa, että HR-dataa voidaan analysoida ja hyödyntää liiketoiminnassa. Siinä uusi taito HR-ammattilaisten hanskattavaksi.

Vesa Kangasperko, valmentaja, asiakkuuspäällikkö

Lue lisää HR-tutkimuksesta tästä linkistä 

 

Avainsanat