Muutosturva vai muutoskorvaus?

Hallituksen työllistymistä edistävien aloitteiden joukossa, osana ns. kilpailukykysopimusta, on ehdotus muutosturvan uudistamisesta. Se velvoittaa yli 30 hengen yrityksiä tarjoamaan tuotannollisin tai taloudellisin syin irtisanotuille ihmisille työllistymistä edistävää koulutusta tai valmennusta.

Muutosturvalaki vuodelta 2005 oli ensimmäinen askel samaan suuntaan. Tuo askel vain jäi puoliaskeleeksi. Nykyisessä laissa velvoitetaan suunnittelemaan työnhakua, mutta aktiivisuuteen ja toimintaan se ei juurikaan velvoita, saati kannusta.

Mitä todennäköisimmin vuodenvaihteessa voimaan astuva laki parantaa irtisanottujen mahdollisuuksia ja valmiuksia työnhakijoina, edellyttäen että raha hyödynnetään viisaasti. Onnistuessaan koulutus tai valmennus voi nopeuttaa työllistymistä merkittävästikin. Hyvä näin, mutta lain toimeenpano jättää paljon tulkinnanvaraa:

  • voiko koulutus- tai valmennusvelvoitteen lopulta kiertää maksamalla tuki rahana käteen? Jos näin tehdään, muutosturva muuttuukin muutoskorvaukseksi
  • kuka valitsee koulutuksen tai valmennuksen toteuttajan?
  • miten määritellään ”työllistymistä edistävä koulutus tai valmennus”?

Aika näyttää kuinka lakia tullaan käytännössä tulkitsemaan ja miten se tulee toteutumaan eri tilanteissa.

HRM Partnersin pitkä kokemus työnhakua aktivoivista yksilöllisistä ja ryhmämuotoisista ura- ja työnhakuvalmennuksista (outplacement) osoittaa jo tilastojen valossa, miten kannattaa toimia, jotta työllistymisen edistäminen toteutuu hyvin niin työnantajan, työntekijän kuin yhteiskunnan näkökulmista. Jos esimerkiksi muutosturvaan varattava raha voidaan maksaa suoraan työntekijän käteen koulutuksen tai valmennuksen sijaan, ei hallituksen tavoitteena oleva ”työllistymisen edistäminen” toteudu. Silloin annetaan laastaria oireisiin, eikä hoideta itse tautia.

Staffan Kurtén
valmentaja, perustajaosakas

Lue lisää muutosturvasta sivuiltamme

Avainsanat