Strategia uusiksi – Henkilöstön innostus ytimeen

Henkilöstö näkyy hyvin yrityksen strategiassa. Näin totesi enemmistö HR-johtajista, kun haastattelimme heitä tutkimukseemme. Strategioiden toteuttamisessa on vielä paljon petrattavaa, mutta lähtökohta lupaa paljon. Vai lupaako sittenkään?

Henkilöstö näkyy strategioissa monenlaisten prosessien kohteena. Johdetaan suoritusta, kehitetään osaamista ja mitataan tyytyväisyyttä. Hyvä strategia ohjaa kehittämään näitä prosesseja edelleen. Parhaat HR-prosessit saattavat jopa ruokkia innostusta, jolla henkilöstö kantaa yrityksen menestykseen. Mutta miksemme tarttuisi suoraan tuohon innostukseen? Miksemme kirjaisi sitä strategiaan?

 

Parhaat HR-prosessit saattavat jopa ruokkia innostusta, jolla henkilöstö kantaa yrityksen menestykseen.

 

Edelläkävijän strategiassa henkilöstö ei pelkästään näy vaan muodostaa ytimen. Strategia varmistaa, että henkilöstö saa valtaa ja vastuuta, taitoja itsensä johtamiseen sekä tukea kehittymiseen. Edelläkävijän strategia asettaa henkilöstön kaiken muun edelle.

Miksi? Koska työelämä muuttuu, halusimme tai emme.

Työstä on tulossa yhä liikkuvampaa ja itsenäisempää. Tulevaisuuden yrityksessä jaamme yhteiset arvot ja tavoitteet, mutta kukin yksilö valitsee omat keinonsa toteuttaa niitä. Teemme asioita, jotka ovat merkityksellisiä meille itsellemme ja muille. Teemme sitä mitä osaamme parhaiten ja haastamme itsemme oppimaan uutta.

Pistämme peliin intohimomme, jos strategia kannustaa meitä siihen. Uskon, että menestyjän strategia suorastaan ohjaa siihen.

Uskon myös, että nyt on otollinen aika uudistua. Tutkimuksemme HR-johtajat nimittäin arvioivat, että johtoryhmät pitävät henkilöstökysymyksiä tärkeinä. Esittäkäämme siis henkilöstökysymyksiä!

Miten henkilöstö näkyy yrityksemme strategiassa? Miten se voisi näkyä?

Päivi Erkkilä
valmentaja, asiakkuuspäällikkö

Avainsanat