Muutoksen tueksi – Muutosturvalain uudistus

Muutosturva on työvoimapoliittinen toimintamalli, jonka tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun, lomautetun tai työttömän sijoittumista uuteen työhön. Se ei ole uusi keksintö. Muutosturva lanseerattiin ensimmäisen kerran vuonna 2005 ja sen jälkeen sitä on rukattu pariinkin otteeseen olosuhteiden muuttuessa. Ja nyt taas. Eduskunnan käsittelyssä on uudistus, joka entistä voimallisemmin pyrkii vaikuttamaan irtisanotun työntekijän edellytyksiin työllistyä nopeasti uudelleen. Tavoite sinällään on hyvä.

Mikä muuttuu?

Esitys muutosturvan uudistuksesta on osa hallituksen lanseeraamaa kilpailukykypakettia. Se velvoittaa tuta-syistä irtisanovan yrityksen tarjoamaan irtisanotuille työntekijöille valmennusta tai koulutusta, joka edistää henkilön työnsaantia. Toinen keskeinen muutos koskee työterveyshuoltoa, jota tulee tarjota vielä puoli vuotta työntekovelvoitteen päättymisen jälkeen. Ajatuksena on ylläpitää henkilön työkykyä erityistilanteessa ja samalla ehkä välttää pienimmissä kunnissa äkillistä ruuhkautumista perusterveydenhuollossa.

Muutosturvan uudistukset koskevat työnantajia, jotka työllistävät yli 30 henkeä. Monet työnantajat tarjoavat irtisanotulle henkilöstölleen jo nyt valmennusta muutoksen tueksi, eikä laki näiltä osin välttämättä aiheuta heille suurta muutosta. Toisille asia voi olla uusi jo senkin vuoksi, että irtisanomisiin päädytään ehkä ensimmäistä kertaa.

Muutokset auttavat lähtijää ja ovat vastuullista henkilöstöpolitiikkaa

Työssäni näen miten pienestä työpaikan saanti voi toisinaan olla kiinni. Useat irtisanotut ovat työnhaussa ensimmäistä kertaa tai pitkästä aikaa, ja osaaminen tai käsitys siitä, miten hakea työtä ja mistä on jo ehkä vanhentunutta tai sitä ei käytännössä ole. Nopea ammattimainen tuki tällaisessa tilanteessa voi ratkaisevasti vaikuttaa henkilön työllistymiseen ja sitä kautta koko elämänkaaren suuntaan.

Työntekijöistä huolehtiminen myös työsuhteen päättyessä on osa vastuullista työnantajapolitiikkaa ja tukee hyvää työnantajakuvaa. Todennäköistä on, että esitys muutosturvan uudistuksesta menee läpi sellaisenaan ja laki astuu voimaan 1.1.2017.

Mitä se tarkoittaa sinun organisaatiossasi?

Susanna Stolzmann 
asiakkuuspäällikkö, valmentaja

Avainsanat