Uusi lakiehdotus muutosturvasta

Nopea uudelleensijoittuminen – Uusi muutosturvaa koskeva lakiehdotus olennainen työttömyysajan puolittamisessa

Muutosturvaa koskevan lain uudistus on yksi olennainen työkalu hallituksen 72%:n työllisyystavoitteen saavuttamisessa. Hallitus on nyt antanut Eduskunnalle esityksen asiasta ja käsittely etenee seuraavaksi eduskunnan lähetekeskusteluun, josta se etenee valiokuntaan. Todennäköistä on, että esitys menee läpi sellaisenaan ilman muutoksia ja uusi laki astuu voimaan suunnitellusti 1.1.2017.

Jos lain avulla keskimääräinen työttömyysaika lyhenee esimerkiksi 10 pv, Suomen valtio saa suoraa taloudellista säästöä 260 me. Tämän tavoitteen saavuttamisessa tarvitsemme kaikkien osapuolten panosta, sekä julkisen että yksityisen sektorin.

Työnantajalle irtisanottujen tukeminen uuden työn löytymiseen tarkoittaa työnantajamielikuvan positiivista vahvistumista, sekä yrityksen oman että potentiaalisen uuden henkilöstön silmissä. Työn erilaiset kustannusriskit myös pienentyvät irtisanottujen henkilöiden sijoituttua uuteen työhön. Tällainen on esimerkiksi työttömyyseläkkeet, joiden vaikutus eläkemaksuihin on merkittävä. Lähtevien henkilöiden aktiivinen työnhaku ja osaamisen kehittäminen varmistaa myös paremmin työvoimaa rekrytoiville yrityksille.

Irtisanotuille henkilöille syntyy lain avulla aivan uusi mahdollisuus sijoittua hyvään työtehtävään selvästi nykyistä nopeammin. Henkilö voi vahvistaa nykyistä osaamistaan tai hankkia aivan uutta tuoreempaa osaamista. Hän saa myös valmiuksia työnhakuun, jossa tarvitaan aktiivista otetta, työmahdollisuuksien joustavaa hyödyntämistä sekä uusien työnhaun keinojen tuntemista. Muutosturvalain käytännön soveltamisessa on olennaista, että lakia noudatetaan sen perustarkoituksen  mukaisesti: viisaasti etsien laadukkaita  kouluttamisen ja uudelleensijoittumisvalmennusten tapoja kussakin tilanteessa.

HRM Partners on yli 20 vuotta toiminut muutosturvan hengessä parantaen yli 25 000 henkilön työnhakuvalmiuksia ja auttaen heitä sijoittumaan uuteen työhön. Valmennuksessa olleiden keskimääräinen sijoittumisaika on tällä hetkellä 5 kk, joka on puolet TEM:n ilmoittamasta ajasta.  Valmennuksen ja sitä seuraavan aktiivisen ja tuetun työnhaun avulla työttömyysaika siis lyhenee oleellisesti. Tästä kaikesta on hyvä esimerkki Nokian Bridge-ohjelma, jossa toteutimme työnhakuvalmennusta ja -tukea tuhansille henkilöille erinomaisin tuloksin.

Lisätiedot Susanna Stolzmann, 044 521 0105.