HR-johtaja on johtoryhmän vaikutusvaltainen kameleontti

HR-johtaja on johtoryhmän vaikutusvaltainen kameleontti

HRM Partners Oyn tekemän tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset HR-johtajat kokevat voivansa vaikuttaa erittäin hyvin yritystensä johtoryhmissä niihin asioihin, joita he pitävät tärkeinä. HR-johtajat ovat jory-työskentelyn moniosaajia, joilla on useimmiten kehittäjän, uudistajan tai kannustajan rooli.

Vaikutusvaltainen HR-johtaja kehittää ja uudistaa, mutta uskaltaa myös haastaa ja kyseenalaistaa.
Hän on tunneälyttäjä, joka vie rohkeasti asioita eteenpäin, mutta on myös turvallisuutta ja järjestelmällisyyttä johtoryhmätyöskentelyyn tuova sillanrakentaja. HR-johtaja hyödyntää vuorovaikutustaitojaan johtoryhmän hyväksi.

HRM Partnersin valmentajien tekemään kvalitatiiviseen haastattelututkimukseen osallistui 27 henkilöstöjohtajaa Suomen suurimmista yrityksistä. Haastatellut olivat toimineet henkilöstöjohtajana keskimäärin 13 vuotta ja nykyisessä johtoryhmässä keskimäärin 5 vuotta.

Anitta Niemelä HRM Partnersista pitää HR-johtajatutkimuksen tuloksia innostavina.

”Olin yllättynyt, miten positiivisesti HR-johtajat näkevät mahdollisuutensa vaikuttaa päätöksentekoon johtoryhmätyöskentelyssä”, Niemelä toteaa.

HR-johtajien vaikutusvaltaa kartoitettiin kysymysasteikolla 1-10. Vastausten keskiarvo 8,9 viestii, että HR-johtajat kokevat äänensä tulevan kuulluksi jory-työskentelyssä.

Vaikuttamista edesauttavat oman halun ohella valtuutus ja tila toimia, hyvät henkilösuhteet toimitusjohtajaan sekä asioiden käsittely esimiesten ja kollegoiden kanssa ennen johtoryhmän kokousta.

HR-johtajista 74 prosenttia koki suurimmaksi saavutuksekseen johtoryhmäänsä aikaansaamaa ajattelutavan muutosta, joka koskee ihmiskäsitystä, johtamisajattelua, johtamisen vastuuta ja HR:n saamaa arvostusta.

”Tämä ilmenee myös tavassa, miten henkilöstö huomioidaan haastatteluun osallistuneiden yritysten strategiassa. Suurin osa HR-johtajista arvioi, että henkilöstö näkyy yrityksen strategiassa kulttuurin, yhteisten arvojen, osaavan henkilöstön, esimiestyön sekä toimintatapojen ja hyvinvoinnin fokusalueina”, Niemelä sanoo.

HRM Partnersin HR-johtajatutkimuksen mukaan henkilöstöjohtajilta odotetaan tulevaisuudessa monen muutoksen kohdatessa työelämää entistä enemmän yrityksensä liiketoimintaosaamisen ja businesslogiikan ymmärrystä sekä kykyä hyödyntää digitalisaation tuottavuustyökaluja.

”Hyvä HR-johtaja tuottaa osaamisellaan arvoa, joka tukee sekä yrityksen liiketoiminnan yleisiä tavoitteita että henkilöstön osaamisen kehittämistä. Tärkeintä on, että HR:ssä ratkaistaan yrityksen eikä henkilöstön ongelmia”, Niemelä toteaa.

Lataa tutkimusraportti täältä

Lue lisää verkkolehdestämme, www.leadershipfinland.fi

Lisätietoja: Päivi Pentti, johtaja, HRM Partners Oy, puh +358 40 827 5524