Pysähdy!

Olemme tehokkaita ja se on hyvä, sillä niin saavutamme tavoitteita ja menestymme työssämme. Saamme lyhyessä ajassa monta asiaan tehtyä. Olemme jo viisastuneet keinojen osalta. Tiedämme, että tutkimusten mukaan multitasking heikentää aivojen toimintakykyä ja yhteen asiaan kerralla keskittyminen on suositeltavampaa. Alammekin priorisoimaan ja suunnittelemaan työtämme paremmin, jotta pystyisimme keskittymään yhteen asiaan kerralla. Näin johdamme hyvin itseämme – suoriutumisessa ja toiminnassa.

Mutta miten on ajattelumme suhteen?

Tunnistatko tilanteita, jolloin nopeat johtopäätökset eivät itse asiassa olekaan hyödyllisiä? Automatisoimme ajattelumallejamme, jotta voimme toimia tehokkaasti ja nopeasti. Välttääksemme tämän meidän pitää kuuluisan pysähtymisen lisäksi rohkeasti kyseenalaistaa omaa ajatteluamme. Saamme lukea paljon tarinoita totaalipysähtyjistä, jotka loikkaavat yritysten johdoista maaseudun rauhaan. Antamalla aikaa omalle vapaalle ajattelulle ilman ulkopuolisia syötteitä, syntyy aina jotakin uutta ajattelua. Mutta miten onnistuisimme pysähtymään niin, ettei tarvetta näin radikaalille muutokselle tulisi ollenkaan?

Aki Ahlroth twiittasi, että tarvitsisimme aktiivisuurannekkeita ennemmin pysähtymisrannekkeita.
>

Pysähtymisranneke kehottaisi pysähtymään kiireen keskellä.

Nämä kehottaisivat meitä pysähtymään kiireen keskellä ja keskittymään oikeisiin asioihin. Minusta tämä oli loistava ajatus!
Vielä tärkeämpää on, että muiden kyseenalaistamisen sijaan otamme peilin omaan kauniiseen käteemme, kyseenalaistamme omaa ajatteluamme, tunnistamme erilaisia uskomuksiamme ja annamme tilaa vapaalle ajattelulle.

Tämä on minusta ainoa keino oppia johtamaan itseämme paremmin. Kun tunnemme itsemme – oman ajattelumme, tunteemme ja reaktiomme – emme tarvitse enää aktiivisuus- emmekä pysähtymisrannekkeita. Pysähtyminen ja ajattelun oppiminen automatisoituvat, niin kuin suoriutuminenkin on automatisoitunut.

Omien ajatusten äärelle pysähtymiseen tarvitsemme toisiamme. Coaching, mentorointi, sparraus; peilauspintaa tarvitsee meistä jokainen.

Päivi Erkkilä, valmentaja 

Linkki Coaching avaa mielen muutokselle -artikkeliin

 

Avainsanat