Henkilöstötuottavuudella kiistaton vaikutus käyttökatteeseen

Henkilöstötuottavuudella on kiistaton vaikutus käyttökatteeseen

Yksityisellä sektorilla Suomessa tuottavuuden kasvupotentiaali on 9 miljardia, kun taas säästöpotentiaali 1,3 miljardia. Henkilöstötuottavuudella on siis 7 x suurempi taloudellinen merkitys kuin kustannussäästöillä. Henkilöstötuottavuus kasvaa työntekijöiden osaamisen, työkyvyn ja motivaation ollessa kunnossa. Näitä vauhdittaa hyvä johtaminen ja laadukas esimiestyö. Henkilöstötuottavuuden ja käyttökatteen korrelaatiosta on hiljattain valmistunut tutkimus (Ahonen ja Aura)

Kestävintä tuottavuuden kasvua saadaan hyvinvoivan ja innostuneen henkilöstön avulla

Yhdistämällä organisaatiossa jo saatavilla olevia mittaustuloksia, mm. henkilöstötyytyväisyyden ja talouden tunnuslukuja, saadaan lähtötilanne näkyväksi. Usein kehitettävää löytyy päivittäisestä johtamisesta ja esimiestyöstä, vuorovaikutuksesta, innovaatioidenkin johtamisesta. HRM Partners auttaa muutokseen tähtäävien toimien suunnittelussa ja implementoinnissa, liittyvätpä ne toiminnan organisointiin tai johtamisen kehittämiseen. Rinnalla kehittämisprosessissa kulkevat laskelmat henkilöstötuottavuudesta ja käyttökatteesta.

Tutustu aiheeseen lisää videolta, jossa Strategisen hyvinvoinnin johtaminen -kirjan kirjoittaneet Ossi Aura ja Guy Ahonen ovat HRM Partnersin Staffan Kurténin haastateltavina. Aura ja Ahonen ovat myös miehet henkilöstötuottavuusindeksimittariston takana.