Mikä motivoi työnhakijoita – mitä rekrytoijan on hyvä huomioida?

Mikä motivoi työnhakijoita – mitä rekrytoijan on hyvä huomioida?

Mitkä organisaation tarjoamat tekijät koetaan rekrytoitaessa tärkeiksi? Duunitori selvitti asiaa, ja julkaisi Rekrytointitutkimuksen tulokset 12.5.2016. Tärkeimmiksi vastaajat – rekrytoinnin ammattilaiset – kokivat mm. nämä:

 1. Työtehtävien kiinnostavuus
 2. Työyhteisö ja työkaverit
 3. Johtaminen ja yrityskulttuuri
 4. Henkilökohtainen kehittyminen
 5. Toimialan kiinnostavuus

 

Entä mitä mieltä työnhakija on?

Selvitimme asiaa työnhakijan näkökulmasta. HRM Partnersin kehittämä ja käyttämä henkilöstön kehittämisen verkkopalvelu Reflect kerää reaaliaikaista tilastotietoa suomalaisyritysten työntekijöiden elämänarvoista, työarvoista, hyvinvoinnista, motivaattoreista, demotivaattoreista ja muista yksilöön liittyvistä tekijöistä.

Työnhakijoita motivoivista tekijöistä viisi tärkeintä ovat:

 1. Uuden oppiminen
 2. Työkaverit
 3. Oman osaamisen käyttö
 4. Ammatillinen kasvu
 5. Monipuoliset tehtävät

Motivaatiota vähentävien tekijöiden viisi useimmin esiin noussutta kokonaisuutta taas ovat:

 1. Kiire
 2. Epäselvät roolit ja tehtävät
 3. Epävarmuus
 4. Palkka
 5. Byrokratia

 

Työnhakijoita koskevat tiedot perustuvat Reflect-verkkopalvelua työnhaussa apunaan käyttävien 500 henkilön itsereflektioon.

 

Mitä rekrytoijan on hyvä huomioida?

”Huomionarvoista tuloksissa on se, että motivaatiotekijöissä korostuu vahvasti omaan ammatilliseen osaamiseen ja kehittymiseen liittyvät tekijät. Motivaatiota vähentävänä korostuu johtamiseen liittyvät tekijät. Yritysten onkin huomioitava, että henkilöstön sitouttamisessa kysymys on ennen kaikkea kyse sellaisesta johtamisesta, jossa yksilö on keskiössä”, toteaa valmentaja Päivi Erkkilä.

 

Lisää rekrytoinnista: