Toisin silmin: 3 hyvää kysymystä

Koska olet viimeksi katsonut asioita ”pöydän toiselta puolen”? Itse olen tavallisesti myyjän roolissa, mutta markkinointipalveluita ostaessani olen päässyt nauttimaan ostajan roolista. Se on ollut erittäin opettavaista. Nyt ymmärrän, että ostajan mieli saattaa muuttua matkan varrella ja yllättävät tilanteet sekoittavat alkuperäisen suunnitelman kokonaan. Myyjältä tämä edellyttää herkällä korvalla kuuntelua sekä joustavuutta.

Esimiehenkin on osattava olla ketterä ja siirtyä ajatuksissa tiimiläisensä rooliin. Näkökulman vaihto kannattaa. Toisen housuihin asettuminen voi olla vaativaa, sillä oma toimintamme perustuu usein vahvoihin oletuksiin ja käsitykseen oikeasta tavasta toimia. Onneksi empatiaa voi harjoitella.
Jos et pääse harjoittelemaan vastapuolen roolia käytännössä, niin voit miettiä tilannetta kysymysten kautta. 

Ammatti-coach auttaa ajattelemaan uudella tavalla

Ulkopuolisen henkilön rooli on esittää odottamattomia kysymyksiä, mikä auttaa löytämään uusia toimintatapoja. Jos sinulla ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta käyttää business coachia apua, niin aloita pohdinta näillä kysymyksillä:

  1. Mitä asiakkaasi/alaisesi/kolleegasi odottaa saavansa tässä tilanteessa?
  2. Millaista tapaa toimia vastapuolesi arvostaisi seuraavassa tapaamisessanne?
  3. Mitä etenemistapaa uskoisit muiden suosittelevan sinulle?

Hyviä harjoituksia toivottaen,

Elina Palmroth-Leino
Business Coach, joka haastaa itseään ja muita ajattelemaan uudella tavalla

 


Avainsanat